برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  - , شماره  12 ; از صفحه 23 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل انگيزشي شركت در رشته كشتي در ميان كشتي گيران رده هاي سني مختلف شهر كرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر، بررسي اولويت هاي انگيزشي شركت در رشته ورزشي كشتي در ميان كشتي گيران شهر كرمانشاه بود. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل 4612 كشتي گير بيمه شده شهر كرمانشاه (در دو رشته آزاد و فرنگي) بود و نمونه آماري در سه رده سني نوجوانان (99 نفر)، جوانان (56 نفر) و بزرگسالان (87 نفر) به صورت نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه انگيزه مشاركت گيل استفاده شد. در پايان جلسه تمريني، پرسشنامه توسط شركت كنندگان تكميل شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري فريدمن و تحليل واريانس يكطرفه و نسخه  13نرم افزار SPSS در سطح معني داري 0.05 استفاده شد. كسب موفقيت و پيروزي با رتبه بندي 7.44، تخليه انرژي با رتبه بندي 6.15 و بودن با دوستان با رتبه بندي 4.57 اولويت هاي انگيزشي برتر در شركت كنندگان بودند. مقايسه انگيزه شركت كنندگان بر اساس رده سني تفاوت معناداري را بين گروه هاي سني مختلف نشان نداد (p>0.05). نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه عامل اصلي گرايش شركت كنندگان در تمرينات كشتي در شهر كرمانشاه، كسب موفقيت و پيروزي است و تفاوت معناداري بين گروه هاي سني مختلف در زمينه عوامل انگيزشي مشاهده نشد، و نيز گروه هاي با سوابق مشاركت مختلف در رشته كشتي در زمينه عوامل انگيزشي تفاوت معناداري را نشان ندادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی