برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 127 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين هوش سازماني و سبک رهبري مديران با رضايت شغلي دبيران در مدارس متوسطه شهرستان بويراحمد در سال تحصيلي 91-90

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين هوش سازماني و سبک هاي رهبري مديران مدارس دوره متوسطه با رضايت شغلي دبيران به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري تحقيق مديران و دبيران مقطع متوسطه شهرستان بويراحمد مي باشد. نمونه پژوهش متشکل از 82 نفر مدير و 240 نفر دبير بوده است که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش: از پرسشنامه هاي هوش سازماني آلبرخت (2003)، پرسشنامه سبک رهبري ميتزکاس و باردنر و رضايت شغلي (GDI) استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل آماري از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني، درصد، فراواني تراکمي) و آمار استنباطي (تحليل رگرسيون خطي همزمان و گام به گام) استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که: بين هوش سازماني و سبک رهبري مديران با رضايت شغلي دبيران (به طور کلي) رابطه معني دار منفي است. رابطه بين هوش سازماني و سبک رهبري وظيفه مدار معني دار و منفي است. و رابطه بين سبک رهبري رابطه مدار مديران و رضايت شغلي دبيران معني دار نشده است. رابطه بين سبک رهبري وظيفه مدار مديران با بعد ماهيت کار دبيران معني دار است. هوش سازماني و سبک رهبري رابطه مدار مديران با بعد ماهيت کار رضايت شغلي دبيران معني دار نيست. رابطه بين سبک رهبري وظيفه مدار و بعد سرپرستي رضايت شغلي دبيران معني دار منفي است. رابطه بين هوش سازماني و سبک رهبري رابطه مدار مديران با بعد سرپرستي رضايت شغلي دبيران تاييد نشده است. رابطه بين سبک رهبري وظيفه مدار و بعد سرپرستي رضايت شغلي دبيران معني دار و منفي است. رابطه بين سبک رهبري وظيفه مدار و هوش سازماني مديران با بعد ارتباط با همکاران رضايت شغلي دبيران معني دار منفي است. سبک رهبري وظيفه مدار و بعد از ارتقاء رضايت شغلي دبيران معني دار است. ضرايب بتا بررسي رابطه بين سبک رهبري رابطه مدار و هوش سازماني مديران با بعد ارتقاء رضايت شغلي معني دار نيست. رابطه بين هوش سازماني و سبک هاي رهبري مديران با بعد حقوق رضايت شغلي دبيران معني دار است. رابطه بين سبک رهبري رابطه مدار و بعد حقوق رضايت شغلي دبيران معني دار نيست. رابطه بين سبک رهبري وظيفه مدار و هوش سازماني با بعد حقوق رضايت شغلي دبيران معني دار و منفي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمال زاده، م. (1391). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران در مدارس متوسطه شهرستان بویراحمد در سال تحصیلی 91-90. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), 5(20), 127-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202885Vancouver : کپی

جمال زاده محمد. بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران در مدارس متوسطه شهرستان بویراحمد در سال تحصیلی 91-90. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 1391 [cited 2021October18];5(20):127-151. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202885IEEE : کپی

جمال زاده، م.، 1391. بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران در مدارس متوسطه شهرستان بویراحمد در سال تحصیلی 91-90. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی), [online] 5(20), pp.127-151. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202885. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی