برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد، ميزان و ترکيب هاي اصلي اسانس آويشن کرماني (Thymus caramanicus Jalas) در زمان هاي مختلف برداشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان اصفهان
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر زمان برداشت بر ميزان و عملکرد اسانس و ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس گياه آويشن کرماني (Thymus caramanicus Jalas) آزمايشي طي سال هاي 1386 تا 1388 در ايستگاه تحقيقاتي شهيد فزوه اصفهان انجام شد. به همين منظور بذرهاي گياه پس از جمع آوري از رويشگاه، در شاسي کشت و نشاءهاي حاصل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به زمين اصلي منتقل شدند. سرشاخه هاي گياه به مدت دو سال (1387 و 1388) در چهار مرحله آغاز گلدهي، %50 گلدهي، گلدهي کامل و بذردهي، برداشت، خشک و اسانس گيري شد. جداسازي و شناسايي ترکيب هاي اسانس با دستگاه کروماتوگرافي گازي و گاز کروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي انجام گرديد. نتايج نشان داد که اثر زمان برداشت بر مجموع عملکرد دو ترکيب تيمول و کارواکرول، درصد اسانس و درصد گاما - ترپينن و بورنئول معني دار بود. بيشترين مجموع عملکرد تيمول و کارواکرول در مرحله بذردهي و بيشترين درصد اسانس در مرحله گلدهي کامل بدست آمد. اثر متقابل سال در مرحله برداشت مشخص نمود که بيشترين درصد اسانس اندام هوايي در طي دو سال متعلق به مرحله گلدهي کامل سال اول (%1.56) و بالاترين عملکرد مجموع دو ترکيب تيمول و کارواکرول در مرحله بذردهي همان سال (28.54 کيلوگرم در هکتار) بوده است. از بين شش ترکيبي که بيشترين درصد اسانس را تشکيل دادند کارواکرول ترکيب غالب در هر چهار مرحله برداشت بود و بيشترين مقدار آن در مرحله ابتداي گلدهي (%88.45) سال دوم حاصل شد. دومين ترکيب غالب تيمول بود که در مرحله گلدهي کامل به حداکثر مقدار خود (%11.77) رسيد. پاراسيمن، 1، 8- سينئول و گاما - ترپينن در مرحله بذردهي (به ترتيب %2.35، %1.21 و %2.15) و بورنئول در مرحله گلدهي کامل بيشترين مقدار (%7.52) را نشان دادند. همچنين رابطه مثبت و معني داري بين درصد اسانس با مجموع عملکرد دو ترکيب کارواکرول و تيمول مشاهده گرديد. در مجموع بر اساس نتايج بدست آمده بهترين زمان برداشت آويشن کرماني براي رسيدن به حداکثر عملکرد تيمول و کارواکرول در مرحله بذردهي و براي درصد اسانس در مرحله گلدهي کامل مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی