برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات بيوشيميايي سرم خون گوسفندان در آلودگي به نماتودهاي دستگاه گوارش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، تبریز، ایران
 
چکیده: 

جهت بررسي تغييرات بيوشيميايي سرم خون در حيوانات مبتلا به نماتودهاي دستگاه گوارش، فاكتورهاي بيوشيميايي سرم از قبيل كلسيم، فسفر، منيزيم، فسفاتاز قليايي، پروتئين تام، آلبومين، آلفاگلوبولين، بتا گلوبولين و گاماگلوبولين اندازه گيري شد و با سرم خون حيوانات شاهد مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج از لحاظ آماري با استفاده از آزمون آناليز واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي دانكن مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه ميزان كلسيم و فسفر سرم اختلاف آماري معني داري (0.05>p) بين دو گروه مورد مطالعه دارد. مقدار پروتئين تام و آلبومين سرم نيز در مقايسه با گروه شاهد كاهش معني داري نشان داد (0.05>p). ميزان آلفاگلوبولين سرم افزايش معني داري در مقايسه با گروه شاهد داشت (0.005>p). نتيجه مطالعه نشان داد که آلودگي گوسفندان به نماتودهاي دستگاه گوارش باعث تغييرات مشخصي در پارامترهاي سرم خون مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی