نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  8 , شماره  25 ; از صفحه 89 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آزمايشگاه مجازي و واقعي بر يادگيري و يادداري در درس فيزيک و آزمايشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير برگزاري آزمايشگاه مجازي و واقعي بر يادگيري و يادداري دانش آموزان دختر رشته رياضي و فيزيک در درس فيزيک و آزمايشگاه مي باشد. نمونه پژوهش از ميان دانش آموزان دختر رشته رياضي و فيزيک سال سوم مقطع دبيرستان شهر مشهد که در نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 مشغول به تحصيل بوده اند انتخاب و محتواي درسي الکتريسيته در نظر گرفته شده است. نمونه مورد نظر از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب و شامل 30 نفر بودند که در قالب دو گروه مورد بررسي قرار گرفتند. طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با پيش آزمون - پس آزمون و پيگيري دو گروهي مي باشد. ابزارهاي گردآوري اطلاعات عبارتند از آزمون يادگيري و آزمون يادداري که محقق ساخته بوده و در سه نوبت به صورت پيش آزمون، پس آزمون و آزمون يادداري (پيگيري) برگزار گرديد. ضريب روايي محتوايي آزمون پيشرفت تحصيلي برابر با 0.68 مي باشد که با نظر اساتيد و کارشناسان ذيربط مورد تاييد قرار گرفت. همچنين ضريب پايايي، با روش آلفاي کرونباخ برابر با a=0.79 و با روش دونيمه سازي 0.73 به دست آمد. نتايج تحليل کوواريانس براي مقايسه دو گروه از نظر ميزان يادگيري و يادداري نشان داد که، بين ميزان يادگيري و يادداري دانش آموزان دختر در درس «فيزيک و آزمايشگاه» سال سوم مقطع دبيرستان در دو گروه آزمايشگاه مجازي و آزمايشگاه واقعي تفاوت معني داري وجود ندارد. همچنين نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر نيز نشان داد که، تنها عامل تکرار اندازه گيري، معنادار است و افراد، بدون توجه به اينکه در کدام گروه قرار گرفتند، در پس آزمون و پيگيري، پيشرفت قابل توجهي نسبت به پيش آزمون داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مستور، ه.، و علی آبادی، خ.، و مقدسین، م. (1391). بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), 8(25), 89-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202782Vancouver : کپی

مستور هانیه، علی آبادی خدیجه، مقدسین مریم. بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی). 1391 [cited 2022May19];8(25):89-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202782IEEE : کپی

مستور، ه.، علی آبادی، خ.، مقدسین، م.، 1391. بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), [online] 8(25), pp.89-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202782. 

 
بازدید یکساله 563 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی