برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  4 , شماره  1 (13) ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير دورآبياري و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيکي سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي دور آبياري و تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيکي سورگوم علو فه اي رقم اسپيدفيد در سال 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک انجام شد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 4 تکرار اجرا گرديد. عامل دور آبياري در 3 سطح: 9، 13 و 17 روزيک بار بعد از مرحله پنجه دهي در کرت هاي اصلي وعامل تراکم هاي کاشت در 3 سطح: 300، 200 و 400 هزار بوته درهکتار در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. اثر دورهاي آبياري بر صفات ارتفاع گياه، قطر ساقه، تعداد گره در بوته، وزن تر برگ در بوته، وزن تر ساقه و عملکرد علوفه تر معني دار شد. اثر تراکم هاي گياهي نيز بر صفات ارتفاع گياه، قطر ساقه، وزن تر برگ در بوته، وزن تر ساقه و عملکرد علوفه تر معني دار شد. همجنين اثر متقابل تيمارها بر صفات ارتفاع گياه، وزن تر ساقه وعملکرد علوفه تر معني دار شد. در اين آزمايش بهترين رژيم آبياري انجام آبياري هر 9 روز يکبار و مناسب ترين تراکم 300 هزار بوته در هکتار بود. نتايج به دست آمده نشان داد علوفه تر در سطح آبياري 9 روزبيشترين مقدار را دارد در حالي که پس از خشک شدن ميزان علوفه خشک در سطح آبياري 9 روز يکبار و تراکم 300 هزار بوته در هکتار با ميزان 33.33 تن در هکتار بيشترين مقدار را به خود اختصاص داد. درصد وزن خشک به وزن تر در سطوح مختلف آبياري در سطح احتمال 5% تفاوت معني دار داشت. همچنين تراکم ها و اثر متقابل تراکم در سطوح دور آبياري در سطح احتمال 1% داراي تفاوت معني دار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی