نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  8 , شماره  23 ; از صفحه 117 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي انتقال دوجانبه يادگيري در دانشجويان راست دست و چپ دست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
زمينه: دست برتري با جانبي شدن مهارت هاي رفتاري و تفاوت هاي ساختاري و عملکردي در سيستم حرکتي مرتبط است.هدف: اين مطالعه با هدف بررسي انتقال دو جانبه يادگيري در بين افراد راست دست و چپ دست در دو شرايط انتقال از دست مسلط به دست غير مسلط و بر عکس انجام شد. شرکت کنندگان در تحقيق دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه پيام نور واحد انديمشک بودند که در سال تحصيلي 89-1388 به تحصيل اشتغال داشتند.روش: از بين دانشجويان مذکور 30 نفر چپ دست (13 زن و 17 مرد) و 42 نفر راست دست (17 زن و 25 مرد) با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به تصادف در دو شرايط انتقال از دست مسلط به دست غير مسلط و از دست غير مسلط به دست مسلط جايگزين شدند. براي تشخيص چپ دستي و راست دستي شرکت کنندگان از پرسشنامه دست برتري چاپمن استفاده شد. همچنين براي اندازه گيري انتقال يادگيري از دستگاه ترسيم در آينه استفاده شد.نتيجه گيري: نتايج تحليل واريانس عاملي (چند متغيره) نشان داد که تفاوت معني داري در ميزان انتقال يادگيري بين شرايط انتقال يادگيري دوگانه وجود دارد. نتايج نشان مي دهد که ميانگين ميزان خطاي مرتکب شده و ميزان زمان صرف شده در شرايط انتقال از دست مسلط به غير مسلط هم در افراد چپ دست و هم در افراد راست دست کمتر از شرايط انتقال از دست غير مسلط به دست مسلط است. همچنين ميزان انتقال يادگيري در شرايط انتقال از دست مسلط به دست غير مسلط بيشتر شرايط مخالف مسير مذکور است. اين تحليل همچنين نشان داد که چپ دست ها و راست دست ها در ميزان انتقال با هم تفاوت معني داري نداشتند.بحث و نتيجه گيري: نتايج پيشنهاد مي کند که يادگيري مهارت ها از يک عضو مسلط به عضو غير مسلط منتقل مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری، م.، و علی پور، ا. (1391). بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), 8(23), 117-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202578Vancouver : کپی

اکبری مهرداد، علی پور احمد. بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی). 1391 [cited 2022August13];8(23):117-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202578IEEE : کپی

اکبری، م.، علی پور، ا.، 1391. بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست. روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی), [online] 8(23), pp.117-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202578. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 885 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی