برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  5 , شماره  3 (19) ; از صفحه 259 تا صفحه 273 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر تاريخ هاي مختلف كاشت بر ويژگي هاي كمي و كيفي و عملكرد دانه ارقام كلزاي بهاره در غرب استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس / گروه زراعت، چالوس، ایران
 
چکیده: 

اين آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در چالوس در سال زراعي 89-1388 اجرا شد. تاريخ هاي كاشت 15 و 30 بهمن و 15 و 30 اسفند به عنوان عامل اصلي و ارقام هايولا 401، ساريگل،RGS003  و زرفام به عنوان عامل فرعي بودند. نتايج نشان داد خصوصيات فنولوژيكي شامل طول دوره رويشي، طول دوره گلدهي و طول دوره رشد با تاخير در كاشت، روند كاهشي داشتند. حداكثر عملكرد دانه به ميزان 2325 كيلوگرم در هكتار در تاريخ كاشت 15 بهمن حاصل شد، چون بيشترين طول خورجين، تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين در اين تاريخ كاشت به دست آمد. تاخير در تاريخ كاشت منجر به كاهش معني دار ويژگي هاي كمي و كيفي و در نتيجه عملكرد دانه گرديد. ارقام هايولا 401 و ساريگل داراي بيشترين عملكرد دانه معادل 2136 و 2086 كيلوگرم در هكتار و ارقام RGS003 و زرفام داراي كمترين عملكرد دانه يعني 1972 و 1904 كيلوگرم در هكتار بودند. كمترين عملكرد روغن در تاريخ كاشت 30 اسفند و بيشترين عملكرد روغن در تاريخ هاي كاشت 15 و 30 بهمن حاصل شد. ارقام هايولا 401 و ساريگل داراي بيشترين عملكرد روغن و ارقام RGS003 و زرفام داراي كمترين عملكرد روغن بودند. عدم معني دار بودن اثر متقابل تاريخ کاشت و رقم براي خصوصيات مورد بررسي حاکي از آن است که صفات در هر يک از ارقام روند تغييرات مشابهي را ناشي از تغييرات تاريخ هاي كاشت داشته اند. بنابراين تاريخ كاشت 15 بهمن به علت افزايش عملكرد دانه به عنوان تيمار مناسب بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی