برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 33 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شعردرماني گروهي بر وضعيت شناختي سالمندان مقيم در سراي سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است و توجه به مسايل و نيازهاي اين مرحله يک ضرورت اجتماعي است. آگاهي از وضعيت سلامت رواني سالمندان و مداخلات غير دارويي موثر باعث دست يابي به بهداشت رواني اين دوره مي شود. هدف اين مطالعه بررسي تاثير شعردرماني گروهي بر وضعيت شناختي سالمندان است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بوده، که در آن 72 نفر از سالمندان مقيم سراي سالمندان شهر اراک که داراي خصوصيات نمونه پژوهش بودند، به طور تصادفي در دو گروه مداخله (39 نفر) و شاهد (33 نفر) جاي گرفتند. براي گروه مداخله، برنامه شعردرماني گروهي طراحي و طي 12 جلسه 60 دقيقه اي به مدت 6 هفته اجرا گرديد. گروه شاهد بدون مداخله خاصي، در جلسات گروهي روزانه شرکت کردند. ابزار اصلي گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه وضعيت شناختي
AMT بود. براي تجزيه تحليل داده ها از آماره کاي اسکوئر و تي مستقل و همچنين براي بررسي روابط بين متغيرها از آزمون هاي تي مستقل و تي زوج استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمره وضعيت شناختي گروه مداخله از
7.17 قبل از مداخله به 7.38 بعد از مداخله افزايش يافت و نتايج اختلاف معناداري را در گروه مداخله نشان داد (P<0.01)، بدين معنا که با استفاده از تکنيک شعردرماني وضعين شناختي افزايش مي يابد. اين در حالي است که در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداري مشاهده نشد (P>0.07).
نتيجه گيري: با توجه به اين مطالعه مي توان گفت که شعردرماني گروهي بر افزايش وضعيت شناختي موثر است. لذا پيشنهاد مي گردد، از اين مهارت آسان و کم هزينه در خانه هاي سالمندان و حتي در منازل در جهت ارتقاء سلامت روان و بهبود وضعيت شناختي استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی