4 SID.ir | كارايي ضد ميكروبي سوسپانسيون نانو ذره اكسيد روي عليه باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

كارايي ضد ميكروبي سوسپانسيون نانو ذره اكسيد روي عليه باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، چهارراه پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت محیط
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: به موازات توسعه سريع زندگي بشري، كنترل اثرات مضر ميكروارگانيسم ها امري غيرقابل اجتناب است. هدف از اين مطالعه بررسي كارايي ضد باكتريايي نانوذرات اكسيد روي در مقابل سويه هاي ميكروبي بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت تجربي و با استفاده از باكتري هاي گرم منفي وگرم مثبت انجام شد. ويژگي هاي نانوذره با استفاده از
XRD، ميكروسكوپ الكتروني روبشي و انتقالي تعيين شد. حساسيت باكتري ها نسبت به نانوذرات با استفاده از روش انتشار ديسك و حداقل غلظت ممانعت كننده رشد تعيين گرديد. مطالعات زمان مرگ با تعداد اوليه باكتري ها معادل 108CFU/mL انجام شد. PH نقطه صفر بار الكتريكي (pHZPC) نانوذرات با استفاده از روش تعادل به دست آمد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS16 مديريت شده و با استفاده از آزمون هاي آماري پيرسون، ANOVA و آزمون t تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري در تمامي آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: بررسي ويژگي نانوذرات با XRD،SEM   TEM ونشان داد كه اندازه ذرات در محدوده نانو قرار دارد و هيچ گونه ناخالصي در كريستال نانو ذرات وجود ندارد. قطر نانو ذرات اكسيد روي 20nm به دست آمد. مقدار pHZPC براي 7.51ZnO به دست آمد. قطر هاله عدم رشد باكتري پسودوموناس آيروژينوزوا در تماس با ZnO بزرگتر از بقيه سويه ها بود. جمعيت پسودوموناس آيروژينوزوا در غلظت 2xMIC در مدت زمان 150min در حضور ZnO به صفر رسيده است. تعداد باكتري هاي زنده مانده، با زمان، غلظت نانو ذرات و سويه باكتري در مطالعات زمان مرگ داراي اختلاف معني داري بوده است (P<0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه نانوذره اكسيد روي اثر ضد باكتريايي داشته و مي تواند به عنوان گزينه مناسبي براي حذف باكتري هاي گرم مثبت و منفي به ويژه باكتري هاي عامل عفونت هاي بيمارستاني استفاده گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 346
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی