برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سطح فعاليت بدني و رفتارهاي کم تحرک با الگوي رژيم غذايي در دانش آموزان پسر 14-12 ساله

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: به منظور بهبود عادات مرتبط با تغذيه و فعاليت بدني و نيز اتخاذ استراتژي هاي پيشگيرانه در راستاي کاهش اپيدمي چاقي نوجواني، ايجاد بينش بهتر در ارتباط با تعامل تغذيه و فعاليت بدني نوجوانان ضروري به نظر مي رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين سطح فعاليت بدني و رفتارهاي کم تحرک با الگوي رژيم غذايي در دانش آموزان پسر 12-14 ساله شهر سبزوار بود.مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي روي 650 دانش آموزان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار که به صورت نمونه گيري طبقه بندي تصادفي انتخاب شدند، انجام شد. سطح فعاليت بدني آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه PAQ-C و کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نيمه کمي ارزيابي شد. رفتارهاي کم تحرک نيز با استفاده از يک پرسشنامه محقق ساخته ارزيابي شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها با کمک آزمون آماري ضريب همبستگي اسپيرمن، پيرسون و آزمون آناليز واريانس با استفاده از نرم افزار  SPSS 13صورت گرفت.يافته ها: نتايج نشان داد که بين سطح فعاليت بدني و کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها ارتباط معناداري وجود ندارد. تفاوت معناداري در کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها بين سطوح مختلف فعاليت بدني مشاهده نشد. فقط در آزمودني هاي گروه سني 12 سال کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها در آزمودني هاي با سطح پايين فعاليت بدني به طور معناداري نسبت به آزمودني هاي با سطح فعاليت بدني متوسط بالاتر بود (p=0.03). بين رفتارهاي کم تحرک با کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها ارتباط معناداري مشاهده نشد.نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر پيشنهاد مي کند که تفاوتي در تفاوتي در کالري دريافتي و مصرف درشت مغذي ها بين سطوح مختلف فعاليت بدني در دانش آموزان پسر 14-12 سبزواري وجود ندارد. با اين حال ميزان اين شاخص ها در دانش آموزان با سطح فعاليت بدني پايين نسبت به دانش آموزان فعال تر سبزواري بالاتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی، م.، و حامدی نیا، م.، و حقیقی، ا.، و یاراحمدی، ه. (1391). بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 19(4 (مسلسل 66)), 371-381. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202083Vancouver : کپی

زارعی مهدی، حامدی نیا محمدرضا، حقیقی امیرحسین، یاراحمدی هادی. بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1391 [cited 2022January21];19(4 (مسلسل 66)):371-381. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202083IEEE : کپی

زارعی، م.، حامدی نیا، م.، حقیقی، ا.، یاراحمدی، ه.، 1391. بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 19(4 (مسلسل 66)), pp.371-381. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202083. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 457 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی