نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1392 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 232 تا صفحه 241 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ميزان ايمونوگلوبولين IgG) G)، ايمونوگلوبولين IgM) M) و ايمونوگلوبولين IgA) A) سرم در بيماران مبتلا به ليکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ليکن پلان يک بيماري پوستي - مخاطي مزمن و نسبتا شايع است که مخاط دهان را تحت تاثير قرار مي دهد. اتيولوژي و پاتوژنز اين بيماري به خوبي شناخته نشده است. برخي شواهد پيشنهاد مي کنند که سيستم ايمني هومورال ممکن است در تشکيل و پيشرفت ليکن پلان نقش داشته باشد. اين مطالعه به منظور بررسي سطوح ايمونوگلوبولين هاي سرمي (G، A، M) در ليکن پلان زخمي و غيرزخمي و مقايسه آن با گروه کنترل انجام گرديد.مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي 25 بيمار مبتلا به ليکن پلان دهاني زخمي و 25 بيمار مبتلا به ليکن پلان دهاني غير زخمي و 25 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ايمونوگلوبولين هاي سرمي اندازه گيري شد و براي مقايسه تفاوت ميانگين ها از تست آناليز واريانس يکطرفه و نرم افزار آماري SPSS ويرايش 16 استفاده گرديد (a= 0.05).يافته ها: مطابق آزمون تحليل واريانس يکطرفه ميانگين سطح ايمونوگلوبولين G در گروه زخمي 14.10±1.76، در گروه غيرزخمي 9.79±1.67 و در گروه شاهد 8.48±0.95 به دست آمد که ميانگين ايمونوگلوبولين G در گروه زخمي بيشتر از گروه غيرزخمي و شاهد بود(p value<0.001) . ميانگين سطوح ايمونوگلوبولين M و ايمونوگلوبولين A در بين گروه هاي مختلف تفاوت معني داري نداشت (p value>0.05).نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، در حالي که سطح ايمونوگلوبولين G سرم در بيماران داراي ضايعات زخمي ليکن پلان افزايش مي يابد، مقادير سرمي ايمونوگلوبولين هاي M و A در انواع زخمي و غيرزخمي ليکن پلان و افراد سالم تفاوتي ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدی پور، م.، و اسلامی، ح.، و تقوی زنوز، ع.، و بابالو، ز. (1392). بررسی مقایسه ای میزان ایمونوگلوبولین IgG) G), ایمونوگلوبولین IgM) M) و ایمونوگلوبولین IgA) A) سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی تبریز. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 9(3), 232-241. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202023Vancouver : کپی

مهدی پور معصومه، اسلامی حسین، تقوی زنوز علی، بابالو زهره. بررسی مقایسه ای میزان ایمونوگلوبولین IgG) G), ایمونوگلوبولین IgM) M) و ایمونوگلوبولین IgA) A) سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی تبریز. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1392 [cited 2022May18];9(3):232-241. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202023IEEE : کپی

مهدی پور، م.، اسلامی، ح.، تقوی زنوز، ع.، بابالو، ز.، 1392. بررسی مقایسه ای میزان ایمونوگلوبولین IgG) G), ایمونوگلوبولین IgM) M) و ایمونوگلوبولین IgA) A) سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی تبریز. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 9(3), pp.232-241. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=202023. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 549 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی