برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و هوش هيجاني در کاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، تهران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي مقايسه اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و آموزش هوش هيجاني در کاهش پرخاشگري دانش آموزان پسر دبيرستاني اجرا شد. روش پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماري همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قرچک در سال تحصيلي 91-1390 بود که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، 45 دانش آموز پسر با پرخاشگري بالا به وسيله آزمون پرخاشگري (باس و پري، 1992) انتخاب شدند. بر اساس طرح آزمايشي، دانش آموزان در سه گروه 15 نفره قرار گرفتند. يک گروه آموزش مهارت حل مساله و ديگري آموزش هوش هيجاني را در 6 جلسه 2 ساعته دريافت کردند و گروه سوم به عنوان گروه گواه، آموزشي دريافت ننمودند. داده هاي پژوهش با استفاده از تحليل کوواريانس و آزمون t تحليل گرديد و نتايج داده هاي حاصل از پيش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش هر دو روش حل مساله و هوش هيجاني به طور معناداري با کاهش ميزان پرخاشگري در بين دانش آموزان پسر ارتباط دارند (P<0.05) و در دو نوع آموزش با يکديگر تفاوت معني دار وجود ندارد. همچنين در خرده مقياس هاي پرخاشگري نيز گروهها با هم مقايسه شدند و نتايج داده هاي پيش آزمون و پس آزمون نشان داد که در مقايسه دو نوع روش آموزشي در خرده مقياس ها تفاوت معني دار بود (P<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 292
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی