مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

آسيب شناسي مديريت نظام آموزشي كشور و تاثير آن بر وضعيت موجود نظام آموزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است