برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 709 تا صفحه 725 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پرايمينگ با ساليسيليک اسيد و تنش خشکي بر خصوصيات جوانه زني سياهدانه (.Nigella sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

ساليسيليک اسيد يکي از تنظيم کننده هاي فرآيندهاي فيزيولوژيکي است که باعث افزايش مقاومت گياهان نسبت به تنش هاي محيطي مي گردد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر تنش خشکي در مرحله جوانه زني سياهدانه و تاثير ساليسيليک اسيد به عنوان تيمار پرايمينگ قبل از اعمال تنش خشکي به صورت آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل غلظت هاي مختلف ساليسيليک اسيد در 6 سطح (صفر، 0.1، 0.5، 1، 2 و 4 ميلي مولار) و پتانسيل آب در 5 سطح (صفر، 5-، 10-، 15- و 20- بار) بودند. نتايج نشان داد که اثرات ساده و متقابل پتانسيل آب و ساليسيليک اسيد روي درصد جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن خشک ريشه چه و ساقه چه، نسبت وزن خشک ريشه چه به ساقه چه و وزن آندوسپرم مصرفي معني دار بود. با کاهش پتانسيل آب روند کاهشي در درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن خشک ريشه چه و ساقه چه و وزن آندوسپرم مصرفي و روند افزايشي در مدت زمان 50% جوانه زني و متوسط زمان جوانه زني مشاهده گرديد. تيمار شاهد (پتانسيل آب صفر بار) با 81 درصد بيشترين و تيمار پتانسيل آب 20- بار با 15 درصد کمترين درصد جوانه زني را دارا بودند. از بين غلظت هاي مختلف ساليسيليک اسيد، بيشترين درصد جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن خشک ريشه چه، ساقه چه و وزن آندوسپرم مصرفي و کمترين مدت زمان 50% جوانه زني و متوسط زمان جوانه زني در غلظت 1 ميلي مولار بدست آمد. در زمان عدم تنش خشکي، پيش تيمار با ساليسيليک اسيد باعث افزايش معني دار صفات مورد بررسي در مقايسه با عدم پيش تيمار نشد، ولي اعمال تنش پيش تيمار باعث افزايش معني دار صفات مورد بررسي شد. بنابراين، پيش تيمار بذر سياهدانه با ساليسيليک اسيد مي تواند در بهبود خصوصيات جوانه زني اين گياه موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 253
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی