برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 36 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي با استرس شغلي در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران به علت انجام وظايف حرفهاي خود دچار بحران هاي اضطراب و استرس مي شوند و همين امر، سطح کيفيت خدمات آنان را کاهش مي دهد. با شناخت رفتارهاي مقابله اي پرستاران مي توان تاثير استرس هاي شغلي را بر اساس ويژگي هاي شخصيتي آنان کاهش داد.
هدف: پژوهش حاضر به منظور تعيين رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي با استرس شغلي در پرستاران انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه، پژوهشي از نوع همبستگي بود که در سال 1391 صورت گرفت. 108 پرستار از بخش هاي مختلف بيمارستان هاي دولتي در شهر همدان به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تک مرحله اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي ويژگي هاي شخصيتي نئو، سبک هاي مقابله اي لازاروس و استرس شغلي اسپيلبرگر بصورت خود گزارش دهي گردآوري شدند. ابزارها استاندارد بوده و ضرايب آلفاي کرونباخ محاسبه شده آنها در محدوده 65% تا  %85بوده است. داده ها با روش هاي آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس، ضريب همبستگي پيرسون (در سطح معناداري 0.01) و تحليل واريانس يک راهه تحت بر نامه SPSS تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيشتر پرستاران به سبک مقابله اي ارزيابي مجدد مثبت گرايش داشتند و داراي استرس متوسط به بالا بودند. ويژگي شخصيتي روان نژندي آنها با استرس شغلي رابطه معناداري داشت (0.297=r). همچنين، ويژگي شخصيتي روان نژندي با سبک مقابله اي گريز - اجتناب رابطه معناداري داشت (0.428=r). اما بين سبک هاي مقابله اي و استرس شغلي رابطه معناداري وجود نداشت. سبک مقابله اي گريز - اجتناب مي تواند نقش واسطه اي در رابطه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي و استرس شغلي داشته باشد.
نتيجه گيري: طبق نتايج، راهبردهاي مقابله اي مي توانند در رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي پرستاران و استرس شغلي آنها نقش واسطه اي متفاوتي ايفا کنند. لذا پيشنهاد مي شود در انتخاب پرستاران ويژگي هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله اي آنان بررسي شوند. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جعفری، ا.، و امیری مجد، م.، و اسفندیاری، ز. (1391). رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران. مدیریت پرستاری, 1(4), 36-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201458Vancouver : کپی

جعفری اصغر، امیری مجد مجتبی، اسفندیاری زهرا. رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران. مدیریت پرستاری. 1391 [cited 2021October19];1(4):36-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201458IEEE : کپی

جعفری، ا.، امیری مجد، م.، اسفندیاری، ز.، 1391. رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران. مدیریت پرستاری, [online] 1(4), pp.36-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201458. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 526 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی