برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدلسازي پارامتريک سلول عصبي تحت تاثير ميدان مغناطيسي محيطي 50 هرتز سينوسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: رشد تکنولوژي، افزايش ميدان هاي الکترومغناطيسي کم فرکانس محيطي را به همراه داشته و به تبع، توجه مجامع علمي را به اثرات بيولوژيک اين ميدان ها معطوف کرده است. بيشترين بحث روي خطوط انتقال و توزيع برق با فرکانس 50 هرتز است. هدف اين تحقيق نشان دادن اثرات ميدان هاي مغناطيسي 50 هرتز در محدوده شدت محيطي بر روي پارامترهاي بيوالکتريک سلول عصبي F1 حلزون باغي (Helix aspersa) مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه از سلول عصبي
F1 حلزون باغي جهت شناسايي محل و ميزان تاثير ميدان هاي مغناطيسي محيطي بر سيستم عصبي مورد استفاده قرار گرفت. گروه کنترل به منظور بررسي تاثير گذشت زمان و ورود الکترود و پاره شدن غشاء سلول، گروه شاهد به منظور بررسي تاثير احتمالي عوامل محيطي مداخله گر و گروه آزمايش براي شناسايي ميزان تاثير ميدان مغناطيسي در نظر گرفته شد. براي توليد ميدان مغناطيسي يکنواخت از کويل هلموهلتز استفاده شد. ثبت الکتروفيزيولوژيکي از سلول تحت شرايط کلمپ جريان انجام پذيرفته و جهت نشان دادن تاثيرات ناشي از ميدان هاي مغناطيسي بر روي کانال هاي يوني از مدل سلولي هاجکين - هاکسلي استفاده شد. تمامي داده ها با نرم افزار SPSS 16 و آزمون آماري ANOVA دوطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. p<0.05 به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته شده و از محيط نرم افزار Matlab جهت اجراي الگوريتم PSO جهت تخمين پارامترها استفاده شد.
يافته ها: در بررسي هاي پتانسيل هاي عمل ثبت شده در گروه هاي کنترل و شاهد در بازه هاي زماني مختلف تغييرات معني داري از نظر آماري مشاهده نشد. با اعمال ميدان مغناطيسي 45.87 ميکروتسلا در پتانسيل استراحت غشاء تغييرات معني داري 12 دقيقه بعد از اعمال ميدان مشاهده شد و بيشترين تغييرات 14 دقيقه بعد از اعمال ميدان مشاهده شد. دامنه پتانسيل عمل سديمي با اعمال ميدان، روند کاهشي نشان داد و با افزايش زمان اعمال ميدان اين تغييرات افزايش نشان داد. در بررسي طول مدت زمان پتانسيل عمل در بازه هاي زماني مختلف تغييرات معني دار مشاهده نشد، در صورتيکه فرکانس شليک پتانسيل عمل در بازه هاي زماني مختلف تغييرات معني داري را نشان داد. بررسي دامنه هيپرپلاريزاسيون متعاقب پتانسيل عمل (AHP) با اعمال ميدان مغناطيسي تغييرات افزايشي در جهت منفي نشان داد ولي در بازه هاي زماني تغييرات معني دار آماري نشان نداد.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن است که ميدان هاي مغناطيسي فرکانس پايين 50 هرتز در محدوده شدت هاي محيطي بطور مستقيم با تغيير در ميزان و سرعت باز و بسته شدن کانال هاي يوني منجر به تغيير در فعاليت هاي بيوالکتريک سلول عصبي مي شود و ميزان رسانايي کانال هاي سديمي و پتاسيمي کاهش و کانال هاي پتاسيمي وابسته به کلسيمي افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابراهیمیان، ه.، و فیروزآبادی، س.، و جان احمدی، م.، و کاویانی مقدم، م. (1392). مدلسازی پارامتریک سلول عصبی تحت تاثیر میدان مغناطیسی محیطی 50 هرتز سینوسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 13(2 (پیاپی 48)), 120-131. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=200620Vancouver : کپی

ابراهیمیان همایون، فیروزآبادی سیدمحمد، جان احمدی مهیار، کاویانی مقدم مهری. مدلسازی پارامتریک سلول عصبی تحت تاثیر میدان مغناطیسی محیطی 50 هرتز سینوسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1392 [cited 2021October24];13(2 (پیاپی 48)):120-131. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=200620IEEE : کپی

ابراهیمیان، ه.، فیروزآبادی، س.، جان احمدی، م.، کاویانی مقدم، م.، 1392. مدلسازی پارامتریک سلول عصبی تحت تاثیر میدان مغناطیسی محیطی 50 هرتز سینوسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 13(2 (پیاپی 48)), pp.120-131. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=200620. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 264 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی