برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  14 , شماره  2 (مسلسل 43) ; از صفحه 120 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات الکتروکارديوگراف و پارامترهاي بيوشيميايي خون به دنبال مسموميت تجربي با سالينومايسين در گوسفند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سالينومايسين يک آيونوفور پلي اتر مونوکربوکسيليک با خاصيت ضد ميکروبي است که به عنوان محرک رشد در نشخوارکنندگان و کوکسيديواستات در طيور به جيره غذايي اضافه مي شود. آيونوفورها به طور انتخابي با يون هاي مشخصي باند مي شوند و باعث اختلالات بيوشيميايي داخل و خارج سلولي مي شوند علائم باليني مسموميت با آيونوفورها غير اختصاصي و در همه گونه ها شبيه به هم است و شامل افزايش ضربان قلب، لرزش عضلات، بي قراري، از دست رفتن اشتها، عدم تعادل، ضعف عضلاني و له له زدن مداوم مي باشد. مسموميت حاد با آيونوفور (0.5 mg/kg داخل وريدي) در 6 راس گوسفند ماده از نژاد مخلوط ايجاد شد. در گروه شاهد (6 راس گوسفند ماده) نيز به همان حجم محلول سالين استريل به صورت داخل وريدي تزريق شد. نمونه هاي خون قبل از آزمايش و همچنين در فواصل زماني مختلف بعد از تجويز سالينومايسين جمع آوري گرديد. آنزيم هاي ALT، AST، CK، LDH و ميزان پروتئين تام در سرم نمونه ها با روش هاي معمول آزمايشگاهي اندازه گيري شد. در هر دو گروه، سمع صداهاي قلب و اخذ (ECG) انجام شد. مسموميت با سالينومايسين باعث افزايش معني داري در سطح آنزيم هاي ALT، AST، CK و LDH در گوسفندان مورد آزمايش شد. بر اساس يافته هاي به دست آمده از الکتروکارديوگراف (ECG) تعداد ضربان قلب در گروه شاهد به صورت معني داري کمتر از تعداد ضربان قلب در گروه مورد آزمايش بود. ريتم قلب در گروه شاهد جز مواردي از تاکيکاردي سينوسي (3 مورد) و آريتمي سينوسي (2 مورد) طبيعي بود. در گروه مورد آزمايش مواردي از تاکيکاردي سينوسي (11 مورد)، انقباض زودرس بطني (2 مورد) و معکوس شدن موج T (3 مورد) گزارش شد. به نظر مي رسد مسموميت حاد با سالينومايسين باعث رخداد آريتمي هاي مختلف در گوسفندان مورد آزمايش شده است که اين امر ممکن است به علت اثرات پاتولو‍‍‍ژيک آيونوفور روي ميوکارد قلب باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی