برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات دوران قاعدگي بر شاخص هاي پريودنشيوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، میدان پارک، دانشکده دندانپزشکی، گروه پریو
 
چکیده: 

مقدمه: پلاک باکتريايي به عنوان فاکتور اوليه براي شروع بيماري پريودنتال شناخته شده است. اگرچه حضور پاتوژن ها در ايجاد بيماري پريودنتال ضروري است، اما بدون داشتن ميزبان مستعد، کافي نمي باشند و فاکتورها و شرايط سيستميک ميزبان بايد در اين زمينه در نظر گرفته شود. در ميان موقعيت هاي مختلف سيستميک ميزبان، هورمون هاي جنسي به عنوان فاکتورهاي تغييردهنده مهمي هستند که مي توانند بر بيماريزايي بيماري هاي پريودنتال تاثيرگذار باشند. هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات دوران قاعدگي بر شاخص هاي پريودنشيوم بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه، 20 خانم در سن 17 تا 45 سال انتخاب شدند. پيش از شروع معاينات، جرم گيري و آموزش بهداشت براي تمام افراد مورد مطالعه انجام شد. سپس معاينات کلينيکي توسط پروب و آينه دندانپزشکي انجام شد که شامل 3 زمان در طول سيکل قاعدگي بود: زمان تخمک گذاري
(OV)، زمان (PM) Pre Menstruation و زمان(M) Mense . تمام اين معاينات در طول 12 ماه به فواصل 4 ماه انجام شد. اندکس هاي بررسي شده شامل (PI) Plaque Index،(GI) Gingival Index  و (PD) Probing Depth بود و تمام اين اندکس ها در اطراف دندان هاي رامفورد (Ramfjord teeth) مورد بررسي قرار گرفتند. آزمون فريدمن براي مقايسه 3 زمان در طول سيکل و جهت مقايسه 2 به 2 از آزمون ويلکاکسيون استفاده شد (P<0.05).
يافته ها: نتايج نشان دهنده اختلاف معني دار در شاخص التهاب لثه اي در بين مراحل سيکل قاعدگي بود و نشان مي داد که در مرحله
Mense ميزان التهاب کمتر از 2 مرحله ديگر بود. اختلاف بين ميانگين شاخص ها در دو مرحله اوولاسيون و PM، معني دار نبود؛ ولي بين مراحل اوولاسيون و PM از يک طرف و M معني دار بود. در مورد ساير شاخص ها تفاوت معني داري در بين مراحل سيکل قاعدگي مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: طي مراحل تخمک گذاري و
Premenstruation، به واسطه وجود تغييرات هورموني، شاخص التهاب لثه افزايش معني دار مي يابد و پيشنهاد مي شود، جهت جلوگيري از ايجاد بيماري پريودنتال، بهداشت دهان کاملا رعايت شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی