برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  - , شماره  26 ; از صفحه 65 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تكتونيك فعال منطقه زاگرس با استفاده از شاخص هاي ژئومورفيك و پارامترهاي مورفومتريك در محيط GIS و دورسنجي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است