برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناخت عوامل موثر بر تمايل کشاورزان به مشارکت در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي زراعي مورد: شهرستان خوسف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

عدم يکپارچگي زمين هاي کشاورزي در سطح کشور، دشواري هاي فراواني در استفاده مناسب از عوامل توليد و دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي و روستايي به وجود آورده است. بهره برداري مناسب از عوامل توليد براي به فعاليت درآمدن امکانات بالقوه، اجراي کامل قانون يکپارچه سازي اراضي، تعاوني کردن توليد يا تجميع اراضي خرد و پراکنده، ايجاد قطعات اراضي مناسب براي توليد و تجميع سرمايه هاي انساني و مادي پراکنده کشاورزان از راهبردهاي اساسي و مهم در رسيدن به توسعه پايدار کشاورزي و روستايي محسوب مي شود. بديهي است مشارکت کشاورزان در امر يکپارچه سازي اراضي زراعي مي تواند زمينه ساز اهداف راهبردي مذکور باشد، قابل ذکر است کشاورزي خراسان جنوبي نيز با بافت سنتي و با واحدهاي کوچک بهره برداري با مشکلات فرآينده اي روبروست. از اين رو به منظور افزايش بازده توليد، مکانيزه کردن کشت، مصرف بهينه آب و بهبود مديريت مزرعه، طرح يکپارچه سازي اراضي زراعي در 72 هکتار از اراضي زراعي شهرستان خوسف، واقع در استان خراسان جنوبي اجراشده است.
اين تحقيق ضمن بيان ابعاد پذيرش کشاورزان، به بررسي عواملي که بر تمايل آنان به پذيرش و مشارکت در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي زراعي موثر مي باشند، پرداخته است. تحقيق حاضر از نوع مطالعات کاربردي- توسعه اي و روش آن توصيفي- تحليلي است. داده هاي لازم از طريق دو نوع پرسشنامه (پرسشنامه کشاورزان و پرسشنامه کارشناسان)، مصاحبه، مشاهده و پرسشگري جمع آوري و با استفاده از فنون آماري و نرم افزارهاي
Excel وSpss مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين متغيرهاي مستقل سن، جنس، شغل و ميزان تحصيلات بهره -برداران و تمايل آن ها براي مشارکت در اجراي طرح يکپارچه سازي اراضي زراعي رابطه معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی