برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه فشار وريد مرکزي با فشار وريد محيطي جلوي آرنج در جراحي پيوند عروق کرونر قلب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شاهرود، بلوار دانشگاه، بیمارستان خاتم الانبیا، اتاق عمل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: فشار وريد مرکزي (central venous pressure: CVP) يکي از پايش هاي ضروري طي عمل جراحي پيوند عروق کرونر است. گذاشتن کاتتر وريد محيطي و اندازه گيري فشار آن (peripheral venous pressure: PVP) به نسبت کاتتر وريد مرکزي راحت تر، کم عارضه تر و کم هزينه تر است. اين مطالعه به منظور مقايسه فشار وريد مرکزي با فشار وريد محيطي جلوي آرنج در جراحي پيوند عروق کرونر قلب در سه مرحله زماني قبل از پمپ، روي پمپ و بعد از پمپ انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي 84 بيمار (58 مرد و 26 زن) با کلاس فيزيکي ASA III داوطلب پيوند عروق کرونر قلب مراجعه کننده به بيمارستان شفا کرمان طي دي ماه 1386 تا مرداد ماه 1387 انجام شد. پس از برقراري بيهوشي با فنتانيل با دوز 10 ميکروگرم در کيلوگرم، ديازپام با دوز 0.2 ميلي گرم در کيلوگرم، اتوميديت با دوز 0.4 ميلي گرم در کيلوگرم، آتراکوريم با دوز 0.5 ميلي گرم در کيلوگرم و يا پاولن با دوز 0.1 ميلي گرم در کيلوگرم براي تمام بيماران تنفس کنترله برقرار شد. نگهداري بيهوشي با سوفنتانيل (يک سي سي) و ميدازولام (يک ميلي گرم در 10 کيلوگرم) صورت گرفت. سپس کاتتر وريد مرکزي براي تمام بيماران گذاشته شد. وريدهاي ناحيه جلوي آرنج وريد بازيليک با کاتتر کانوله گرديد. هر دو کاتتر به يک سيستم اندازه گيري متصل شدند. سپس براي هر بيمار CVP و  PVPهم زمان و به فواصل هر 20 دقيقه در سه مرحله زماني قبل از پمپ، روي پمپ و بعد از پمپ اندازه گيري شد. ميانگين مقادير و سپس هماهنگ يا ناهماهنگ بودن تغييرات ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري STATA-10 و آزمون آماري ANOVA و رگرسيون خطي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين CVP قبل از پمپ 6.8±0.9 ميلي مترجيوه و ميانگين 8.8±1 PVP ميلي مترجيوه و ضريب همبستگي اين دو متغير 0.67 بود و اختلاف ميانگين CVP و ±2 PVP ميلي مترجيوه تعيين شد(P<0.05) . ميانگين CVP روي پمپ 3.9±1 ميلي مترجيوه و ميانگين 7.6±1 PVP ميلي مترجيوه و ضريب همبستگي آن ها 0.46 بود. اختلاف ميانگين اين دو متغير ±3.7 ميلي مترجيوه بود (P<0.05). ميانگين CVP بعد از پمپ 6.5±1 ميلي مترجيوه و ميانگين 8.5±1 PVP ميلي مترجيوه و ضريب همبستگي آنها 0.72 بود. اختلاف ميانگين اين دو متغير ±2 ميلي مترجيوه بود (P<0.05).نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که CVP و PVP در جراحي پيوند عروق کرونر قلب حتي در شرايط روي پمپ که تغييرات هموديناميک شديدتر است؛ با يکديگر رابطه دارند و جهت تغييرات آن ها با يکديگر هماهنگ است. لذا PVP مي تواند به عنوان يک جايگزين مفيد باليني براي تخمين CVP به کار رود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین نژاد، ح.، و رزاقی، م. (1392). مقایسه فشار ورید مرکزی با فشار ورید محیطی جلوی آرنج در جراحی پیوند عروق کرونر قلب. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 15(1 (پی در پی 45)), 80-84. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199760Vancouver : کپی

حسین نژاد حیدر، رزاقی مسعود. مقایسه فشار ورید مرکزی با فشار ورید محیطی جلوی آرنج در جراحی پیوند عروق کرونر قلب. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1392 [cited 2022January27];15(1 (پی در پی 45)):80-84. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199760IEEE : کپی

حسین نژاد، ح.، رزاقی، م.، 1392. مقایسه فشار ورید مرکزی با فشار ورید محیطی جلوی آرنج در جراحی پیوند عروق کرونر قلب. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 15(1 (پی در پی 45)), pp.80-84. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199760. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی