برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان تاثير بکارگيري الگوي اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري و کنترل کننده بهداشت دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 

مقدمه: بلوغ فرايند رشدي مهم و مرحله اي از زندگي مي باشد. دختران نيازهاي مراقبتي بهداشتي متعددي دارند و بايد در مورد موضوعات خاص خودشان مورد توجه قرار گيرند. بهداشت بلوغ منجر به حفظ و ارتقاء سلامت رواني، جسمي و عاطفي فرد مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي بکارگيري الگوي اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري و کنترل کننده بهداشت بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت کارآزمايي باليني تصادفي از نوع مداخله اي و غيرمداخله اي انجام پذيرفت. جامعه مورد بررسي، دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهرستان اردکان و نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي بود. تعداد نمونه با توجه به نتايج مطالعات مشابه 120 نفر تخمين زده شد. داده ها به وسيله پرسشنامه پيش ساخته جمع آوري گرديد براي اندازه گيري اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوي و پايايي از طريق آزمون مجدد استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار
SPSS  و با استفاده از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي، تي زوجي، تي مستقل، کاي اسکوئر، ضريب همبستگي اسپيرمن و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: بعد از مداخله، ميانگين نمره آگاهي، سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و رفتار در گروه مداخله و غيرمداخله تفاوت معني دار آماري داشت، ولي در ميانگين نمره راهنماي عمل، اختلاف معني دار مشاهده نشد. بين ميانگين نمره آگاهي، سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و رفتار قبل و بعد از مداخله آموزشي در گروه شاهد اختلاف معني دار آماري وجود داشت
(p=0.00)، اما بين ميانگين نمره حساسيت درک شده، راهنمايي براي عمل، اختلاف معني دار مشاهده نشد. همچنين بين ميانگين نمره آگاهي، سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي و رفتار قبل و بعد از مداخله آموزشي در گروه مورد اختلاف معني دار آماري مشاهده شد (p=0.00).
بحث و نتيجه گيري: يافته هاي اين بررسي تاثير و کارايي مدل اعتقاد بهداشتي را در اتخاذ رفتارهاي پيشگيري و کنترل کننده در دختران سنين بلوغ، درباره بهداشت اين دوران را تاييد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مظلومی محمودآباد، س.، و نوروزی، س.، و نوروزی، ع.، و حاجی زاده، ا.، و زارع، ا. (1392). بررسی میزان تاثیر بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده بهداشت دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان. طلوع بهداشت, 12(1 (مسلسل 38)), 56-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199211Vancouver : کپی

مظلومی محمودآباد سیدسعید، نوروزی سعیده، نوروزی علی، حاجی زاده اقدس، زارع اعظم. بررسی میزان تاثیر بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده بهداشت دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان. طلوع بهداشت. 1392 [cited 2021April13];12(1 (مسلسل 38)):56-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199211IEEE : کپی

مظلومی محمودآباد، س.، نوروزی، س.، نوروزی، ع.، حاجی زاده، ا.، زارع، ا.، 1392. بررسی میزان تاثیر بکارگیری الگوی اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پیشگیری و کنترل کننده بهداشت دوران بلوغ در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردکان. طلوع بهداشت, [online] 12(1 (مسلسل 38)), pp.56-66. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=199211>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی