نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير پودر پسته وحشي (بنه) بر چربي‏ ها و ليپوپروتيين ‏هاي سرم خون خرگوش‌ هاي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شیراز، گروه علوم درمانگاهی، کدپستی 71345
 
چکیده: 
مقدمه: در اين مطالعه تاثير پودر پسته وحشي (بنه) بر چربي ها و ليپوپروتيين هاي سرم خون خرگوش (به عنوان مدل حيواني براي انسان) بررسي شد. مواد و روش ها: سي قطعه خرگوش نر سالم انتخاب و به طور تصادفي به 6 گروه مختلف تقسيم شدند. به هر گروه آزمايشي (شامل 5 قطعه خرگوش) درصدهاي متفاوتي از پودر پسته وحشي (10% و 100%)، كلسترول، روغن نباتي و روغن دنبه داده شد. چربي ها و ليپوپروتيين هاي سرم خون به روش هاي متداول آزمايشگاهي مورد سنجش قرار گرفتند. يافته ها: پس از مصرف جيره هاي حاوي 10 و 100 درصد پودر پسته وحشي غلظت تري گليسريد، كلسترول، ليپيدتام،HDL ـ كلسترول،VLDL ـ كلسترول و -LDL ـ كلسترول سرم در دفعات مختلف نمونه گيري اختلاف آماري معني دار نشان دادند (P<0.05) به طوري كه با پيشرفت زمان مصرف جيره هاي حاوي 10 و 100 درصد پودر پسته وحشي، روند كاهش معني داري در غلظت تري گليسريد، كلسترول، ليپيدتام، VLDLـ كلسترول وLDL ـ كلسترول و افزايش معني داري در غلظتHDL ـ كلسترول سرم ديده شد (P<0.05). مصرف جيره حاوي 10% روغن نباتي در خرگوش هاي نر با افزايش معني داري در غلظت تري گليسريد، كلسترول و ليپوپروتيين هاي سرم (LDL، VLDL و HDL) همراه بود (P<0.05). مصرف جيره حاوي 10% روغن دنبه در خرگوش‏هاي نر منجر به كاهش معني داري در غلظت HDL ـ كلسترول و ليپيدتام سرم شد (P<0.05). در اين حالت، ساير چربي ها و ليپوپروتيين ها روند كاهش يا افزايش مشخصي نشان ندادند. مصرف جيره حاوي 1% كلسترول با كاهش معني داري در غلظت تري گليسريد،HDL ـ كلسترول و -VLDL کلسترول سرم و افزايش معني داري در غلظت كلسترول و LDL ـ كلسترول سرم همراه بود (P<0.05). نتيجه گيري: به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه مصرف پودر پسته وحشي به دليل داشتن درصد قابل توجهي از اسيدهاي چرب غيراشباع و اسيدهاي چرب ضروري، براي پيشگيري از بيماري هاي قلبي ـ عروقي و آترواسكلروز و كاهش مرگ و مير ناشي از اين بيماري ها مفيد و سودمند است. مصرف پودر پسته وحشي سبب كاهش LDL ـ كلسترول و افزايش HDL ـ كلسترول سرم مي‏شود. اين تغييرات در غلظت ليپوپروتيين هاي سرم براي پيشگيري از بروز بيماري هاي قلبي ـ عروقي اهميت زيادي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، و صائب، م.، و یاوری، م.، و جلایی، ج. (1384). بررسی تاثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی‏ ها و لیپوپروتیین ‏های سرم خون خرگوش‌ های نر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 7(1 (مسلسل 25)), 73-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19906Vancouver : کپی

نظیفی حبیب آبادی سعید، صائب مهدی، یاوری مرتضی، جلایی جعفر. بررسی تاثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی‏ ها و لیپوپروتیین ‏های سرم خون خرگوش‌ های نر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1384 [cited 2022July02];7(1 (مسلسل 25)):73-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19906IEEE : کپی

نظیفی حبیب آبادی، س.، صائب، م.، یاوری، م.، جلایی، ج.، 1384. بررسی تاثیر پودر پسته وحشی (بنه) بر چربی‏ ها و لیپوپروتیین ‏های سرم خون خرگوش‌ های نر. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 7(1 (مسلسل 25)), pp.73-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19906. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی