برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 70 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي و پيش بيني هيدروگراف معرف آبخوان دشت ايوانکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
چکیده: 

مدل سازي آب زيرزميني به عنوان يک ابزار مديريتي در جهت فهم رفتار سيستم آبخوان تحت تنش هاي هيدرولوژيک متفاوت به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است. آبخوان آبرفتي ايوانکي با محدوده بيلان 126 كيلومتر مربع يكي از آبخوان هاي اصلي و مهم استان سمنان مي باشد. برداشت بي رويه آب در سال هاي اخير موجب افت تراز سطح آب زيرزميني در اين آبخوان شده است. در اين تحقيق به منظور به دست آوردن پارامترهاي هيدروليکي، پيش بيني تراز سطح ايستابي و تهيه بيلان هيدرولوژيک آبخوان مورد مطالعه، از شيوه مدل سازي توسط انترفاز  (Groundwater Modeling System) GMSاستفاده گرديد. مدل در يک دوره يک ماهه (مهر 87)، براي حالت پايدار و در يک دوره 12 ماهه (سال آبي 88-87) براي حالت ناپايدار، با استفاده از آمار بار هيدروليکي چاه هاي مشاهده اي موجود در دشت، واسنجى و از اين طريق، مقادير پارامترهاى Sy و K بهينه گرديد. فرايند صحت سنجي (از مهر 88 تا فروردين 90)، مويد اعتبار نتايج به دست آمده براى شرايط ناپايدار است. پس از واسنجي و صحت سنجي مدل، سطح آب پيزومترها تا مهر 92 با شرايط فعلي آبخوان، پيش بيني گرديد. نتايج نشان مي دهد که با شرايط فعلي روند افت آبخوان ادامه خواهد داشت و در پايان دوره پيش بيني (مهر 92)، سطح آب هيدروگراف معرف نزديک به 898.5 متر خواهد رسيد و نسبت به شروع دوره واسنجي مدل (مهر87) که 9.6.8 متر بوده است، 8.3 متر افت خواهد نمود. همچنين نتايج بيلان آبي مدل نشان مي دهد که بيشترين مقدار تخليه از آبخوان توسط چاه هاي بهره برداري در فصل هاي بهار و تابستان رخ داده است و چاه هاي تغذيه اي (مرزي) در خروجي حوضه بيشترين نقش تغذيه کننده به آبخوان را در طي دوره شبيه سازي داشته اند. آبخوان در طي دوره شبيه سازي (88-87) کسري مخزني حدود پنج ميليون متر مکعب را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 230
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی