برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل وضعيت پيشينه هاي کتابشناختي فارسي موجود در کتابشناسي ملي ايران به منظور بررسي به کارگيري قواعد توصيف و دسترسي به منبع (آر.دي.اي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف: به کارگيري آر.دي.اي. با توجه به محيط و منابع اطلاعاتي جديد، ضرورتي انکارناپذير است. اين امر در صورتي به درستي محقق خواهد شد که پيشينه هاي کتابشناختي کم اشکال و بستر مناسبي از نظر فني فراهم باشد. پيشينه هاي کتابشناختي فارسي که سالها با استفاده از قواعد انگلوامريکن فهرست نويسي شده اند، اکنون براي رويارويي با آر.دي.اي. نيازمند بررسي هستند تا با استفاده از اين شناخت، برنامه ريزي هدفمند صورت پذيرد. از اين رو، هدف اين پژوهش شناسايي وضعيت پيشينه هاي کتابشناختي موجود در کتابشناسي ملي ايران، به منظور بررسي به کارگيري قواعد توصيف و دسترسي (آر.دي.اي.) است.
روش: روش پژوهش از نوع پيمايشي توصيفي است که به صورت تطبيقي انجام شده است. به منظور ارزيابي وضعيت کنوني پيشينه هاي کتابشناختي موجود در کتابشناسي ملي ايران در قالب نرم افزار رسا و سنجش ميزان تطبيق آنها با آر.دي.اي، از سياهه وارسي استفاده شده است. به اين منظور، در اين پژوهش 1794 فيلد در قالب 111 پيشينه کتابشناختي فارسي در موضوع تاريخ ايران که در دو سال 1386 و 1390 فهرست نويسي شده اند، بررسي شد
.
يافته ها: نتايج اين پژوهش، انطباق بيش از 88% از داده هاي مندرج در فيلدهاي پيشينه هاي کتابشناختي مورد بررسي با آر.دي.اي. را نشان داد. همچنين، بيشترين اشکالهاي شناسايي شده براي اين پيشينه ها به اشکال انطباق نداشتن با آر.دي.اي. با 47.07% در پيشينه ها و 11.20% از فيلدها و پس از آن به ترتيب اشکال عدم ورود اطلاعات با 31.38% در پيشينه ها و 7.45% از فيلدها، درج نشدن اطلاعات در فيلدهاي درست با 12.41% در پيشينه ها و 2.95% از فيلدها، اشکال فهرستنويسي با 5.15% در پيشينه ها و 1.22% از فيلدها و اشکال تايپي و املايي با 3.98% در پيشينه ها و 0.94% از فيلدها مربوط مي شود. مقايسه ميان اشکالهاي شناسايي شده نشان داد فراواني تمامي اشکالها به جز تفاوت با آر.دي.اي. در سال 1386 بيشتر از سال 1390 است. از دستاوردهاي اين پژوهش، جدول تطبيقي مارک ايران- آر.دي.اي. است که براي کنترل پيشينه هاي کتابشناختي از آن استفاده شد
.
با استفاده از نتايج اين پژوهش، زمينه مناسب براي برنامه ريزي به منظور به کارگيري آر.دي.اي. فراهم مي شود. انجام چنين پژوهشهايي از سوي کميته راهبردي آر.دي.اي. توصيه شده و نتايج حاصل از آن براي همکاريهاي بين المللي در اين زمينه سودمند خواهد بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی