برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  65 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير درجه - روز رشد بر فنولوژي و نمو گونه Onobrychis melanotricha

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 
چکیده: 

عامل درجه - روز رشد تجمعي در کشاورزي به منظور پيش بيني نمو محصولات، طبقه بندي گونه ها و هيبريدها از نظر تاريخ رسيدن محصول و ارزيابي اقليم منطقه به منظور تعيين مناسب بودن براي کشت محصولات مختلف استفاده مي شود. اما رابطه بين درجه روز شد تجمعي و نمو رويشي گونه هاي مرتعي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين فرضيه که نمو رويشي گونه ها در ارتباط با درجه - روز رشد تجمعي است و ارتباط مذکور در تمام محيط ها مقداري ثابت است، در اين تحقيق مورد آزمايش قرار گرفته است. اين پژوهش در دو ايستگاه شهيد حمزوي و سد زاينده رود بر روي گونه Onobrychis melanotricha انجام شده است. يکي از مهمترين گام ها در طراحي سيستم درجه - روز رشد، تعيين درجه حرارت پايه است. بدين منظور بذر گياهان در محيطي کنترل شده در درجه حرارتي ثابت (10، 15، 20 و 25 درجه سانتي گراد) و فتوپريودي ثابت کشت شد و سرعت نمو به صورت تابعي از درجه حرارت تعيين گرديد. بهترين خط حاکم بين درجه حرارت و سرعت نمو برازش شده و نقطه اي از خط مذکور که با محور درجه حرارت برخورد نمود را به عنوان درجه حرارت پايه در نظر مي گيرند که براي گونه هاي مختلف متفاوت است. رگرسيون خطي، رابطه بسيار معني داري را بين سرعت نمو و دما براي گونه مورد مطالعه نشان مي دهد (P<0.01). درجه - روز رشد نيز از تفاضل ميانگين درجه حرارت روزانه از دماي پايه محاسبه گرديد. با جمع درجه - روزهاي حادث شده در طي يک دوره مشخص، مقدار درجه - روز رشد لازم براي رسيدن يک گياه به هر مرحله اي از نمو رويشي مشخص گرديد. نتايج نشان مي دهد که مراحل رويشي گياهان با استفاده از درجه - روز رشد قابل پيش بيني است. تعيين رابطه بين مراحل رويشي گياهان و درجه - روز رشد در بکارگيري اصول مديريت چرا بسيار سودمند خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی