برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر انواع و مقادير مختلف كودهاي آلي و شيميايي بر ميزان برخي عناصر پرمصرف برگ و دانه در ذرت (.Zea mays L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر انواع و مقادير کودهاي آلي و معدني بر ميزان برخي از عناصر پرمصرف در برگ و دانه، شاخص سطح برگ و محتوي کلروفيل برگ در ذرت (رقم سينگل كراس 704)، آزمايشي در مزرعه پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در سال 1386، به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو عامل و سه تكرار انجام شد. عامل اصلي 8 تيمار كودي شامل شاهد (بدون مصرف كود شيميايي و آلي)، كود شيميايي (سولفات پتاسيم، سوپر فسفات تريپل هر يک به ميزان 75 و اوره به ميزان 200 كيلوگرم در هكتار)، كمپوست زباله، ورمي کمپوست و لجن فاضلاب هر يک به ميزان 20 و 40 تن در هكتار و همراه با 50 درصد کود شيميايي بود و عامل فرعي نيز تفاوت كاربرد يك ساله و دو ساله تيمارهاي كودي در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج، نوع و مقدار كود مصرفي بر نيتروژن برگ، نيتروژن دانه، فسفر دانه، محتوي کلروفيل برگ و شاخص سطح برگ تاثير معني داري را نشان داد. همچنين مدت مصرف کود بر تمامي صفات مورد بررسي به جز پتاسيم برگ و دانه و نيتروژن دانه مؤثر بود. نوع كود مصرفي و استفاده از آن به مدت يك سال و يا دوسال متوالي موجب اثرات معني داري بر پتاسيم برگ، محتوي کلروفيل برگ، شاخص سطح برگ و عملکرد دانه شد. در بين صفات مورد بررسي عملکرد دانه با نيتروژن دانه و شاخص سطح برگ همبستگي مثبت و معني داري نشان داد. در مجموع مي توان گفت كه استفاده از كمپوست زباله شهري، ورمي کمپوست و لجن فاضلاب علاوه بر كاهش آلودگي محيط زيست مي تواند نقش مثبتي را در افزايش عملكرد ذرت ايفا كند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی