نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه فرسودگي تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه فرسودگي تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه اردبيل در سال تحصيلي 90-89 است. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي و نمونه پژوهش شامل 379 نفر دانش آموز دختر و پسر بوده که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي از ميان 162 دبيرستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها براي سنجش فرسودگي تحصيلي پرسشنامه برسو سال (1997) و براي يادگيري خودتنظيمي پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري سال (1990) و براي عملکرد تحصيلي معدل کل نيمسال اول بوده است. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين ابعاد فرسودگي تحصيلي و عملکرد تحصيلي رابطه منفي و بين يادگيري خودنظم داده و عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در تحليل رگرسيون و تحليل مسير مشاهده شد که نسبت به يادگيري خودنظم داده، فرسودگي تحصيلي بيشترين واريانس عملکرد تحصيلي را پيش بيني مي کند. همچنين تحليل t2 هتلينگ نشان داد که تفاوت معناداري با مقدارآماره (P=0.019؛ t2=0.27 هتلينگ) بين ترکيب سه متغير وابسته در دو گروه دانش آموزان دختر و پسر وجود دارد. تحليل هاي آزمون تي نمونه هاي مستقل نمايان ساخت که دانش آموزان دختر و پسر تنها در متغير عملکرد تحصيلي تفاوت معناداري با هم دارند؛ به طوري که ميانگين عمکرد تحصيلي دانش آموزان دختر 17.32 و ميانگين عملکرد تحصيلي دانش آموزان پسر 16.99 است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عظیمی، م.، و پیری، م.، و زوار، ت. (1392). رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 10(11 (پیاپی 38)), 116-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198147Vancouver : کپی

عظیمی محمد، پیری موسی، زوار تقی. رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1392 [cited 2022May19];10(11 (پیاپی 38)):116-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198147IEEE : کپی

عظیمی، م.، پیری، م.، زوار، ت.، 1392. رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 10(11 (پیاپی 38)), pp.116-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198147. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 554 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی