نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي محتواي برنامه درسي رشته علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، ارزيابي محتواي برنامه درسي رشته علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني بود. پژوهش حاضر، با روشي توصيفي پيمايشي انجام شد و جامعه آماري آن شامل دانشجويان سال سوم و چهارم رشته علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني، مديران و مربيان مهدهاي کودک شهر مشهد و معلمان مدارس ابتدايي نواحي هفت گانه شهر مشهد است. نمونه انتخابي، در مجموع 83 نفر بودند که شامل 53 نفر از شاغلان آموزش و پرورش پيش دبستاني، معلمان مدارس ابتدايي و نيز 30 نفر از دانشجويان سال سوم و چهارم رشته علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني مي شد. براي ارزيابي محتواي برنامه درسي رشته علوم تربيتي، ارزيابي شيوه تدريس اساتيد، ارزيابي تناسب محتواي ارائه شده توسط استادان با محتواي برنامه، و اصلاحات و پيشنهادات ارائه شده از 4 پرسشنامه محقق ساخته معتبر استفاده شد و روايي و پاياي ابزارها احراز گرديد. به منظور تحليل داده هاي گردآوري شده شاخص هاي توصيفي، تحليل واريانس يک راهه و آزمون خي دو مورد استفاده قرار گرفت. يافته ها نشان داد که شرکت کنندگان، کيفيت محتواي برنامه درسي رشته را در سطح متوسط ارزيابي کردند. مربيان مهد در مقايسه با دانشجويان و معلمان مدارس ابتدايي نگرش بهتري در مورد محتواي برنامه درسي رشته دارند. شرکت کنندگان در پژوهش با اعمال اصلاحات پيشنهادي موافق بودند. نتايج آزمون خي دو نيز نمايان ساخت که گروه هاي مورد مطالعه، جز در 4 مورد، در ساير موارد هيچ اختلاف نظري با يکديگر نداشته اند. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که از منظر دانشجويان کيفيت تدريس اساتيد (27, p>0.05)=F, 14.0 (1) و کيفيت محتواي تخصصي ارائه شده توسط استاد بر ارزيابي دانشجويان از محتواي برنامه درسي رشته تاثيري نداشته است (24, p>0.05)=F, 075.0 (1).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کارشکی، ح.، و جعفری ثانی، ح.، و ارفع بلوچی، ف. (1392). ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 10(11 (پیاپی 38)), 103-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198145Vancouver : کپی

کارشکی حسین، جعفری ثانی حسین، ارفع بلوچی فاطمه. ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1392 [cited 2022August12];10(11 (پیاپی 38)):103-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198145IEEE : کپی

کارشکی، ح.، جعفری ثانی، ح.، ارفع بلوچی، ف.، 1392. ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 10(11 (پیاپی 38)), pp.103-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198145. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 972 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی