برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 8 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي مدل مشارکت پرسنل پرستاري بر کارآيي آموزش باليني دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش باليني يکي از اجزاي اصلي برنامه هاي دانشجويان پرستاري مي باشد و عدم کسب توانمندي هاي لازم در اين حيطه از مشکلات دانش آموختگان اين رشته تحصيلي است. بر همين اساس، ضرورت استفاده از روش هاي نوين آموزشي براي ارتقاي کيفيت آموزش باليني بيش از پيش داراي اهميت مي باشد. يکي از اين راهکارها استفاده از روش مشارکت پرسنل پرستاري در امر آموزش باليني است. اين پژوهش درصدد شناسايي اثربخشي اين روش بر کارآيي آموزش باليني بر دانشجويان پرستاري و کاربرد نتايج در جهت حل مشکلات آموزش باليني صورت گرفته است.
روش: در اين پژوهش تجربي، 40 نفر از دانشجويان پرستاري دوره کارآموزي عفوني به صورت تصادفي به دو گروه 20 نفره آزمون و شاهد تقسيم شدند. گروه آزمون روش مشارکت پرستاري و گروه شاهد آموزش هاي روتين را دريافت کردند. در پايان دوره کارآموزي مهارت هاي باليني دانشجويان با استفاده از چک ليست بررسي گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي جداول توزيع فراواني مطلق و نسبي، ميانگين و انحراف معيار و جهت بررسي ارتباط بين متغيرها، از آزمون
t و از نرم افزار SPSS v.16 استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه، پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد از نظر مشخصات دموگرافيکي همگن بودند. در اين پژوهش سني شرکت کننده ها
19.87، %65 مونث و %92.5 مجرد بودند. همچنين گروه آزمون در مهارت هاي باليني از قبيل مهارت در دادن دارو، ارتباط با بيمار، رعايت نکات ايزولاسيون و پانسمان نمره بيشتري نسبت به گروه شاهد کسب نموده و اختلاف معناداري با گروه شاهد داشتند (p<0.05).
نتيجه گيري: در روش مشارکت پرسنل پرستاري، فراگيران در داخل گروه و بين گروه، با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند و همکاري، اعتماد به نفس و درک آنها افزايش مي يابد و ميزان يادگيري با اين شيوه بيشتر و کسب مهارت ها بهتر از کارآموزي روتين است. لذا اجراي اين روش به شکل گسترده در حرفه پرستاري و ديگر رشته هاي علوم پزشکي توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی