برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ويژگي هاي خاک و عوامل فيزيوگرافي بر پوشش گياهي (مطالعه موردي: بخشي از مراتع ييلاقي پلور)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

پوشش گياهي مهمترين عامل تاثيرگذار بر پايداري و تعادل اکوسيستم هاست، بنابراين شناخت عواملي که باعث استقرار و پراکنش جوامع گياهي مي شوند، ضروريست. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط دو ويژگي پوشش تاجي و تراکم گياهي با عوامل محيطي در بخشي از مراتع ييلاقي پلور با مساحتي معادل 4600 هکتار انجام شد. واحدهاي کاري به عنوان مبنا و پايه تحقيقات در نظر گرفته شد و پس از تهيه نقشه هاي شيب، جهت، ارتفاع، سنگ شناسي و رخساره هاي ژئومورفولوژي و تلفيق آنها، نقشه واحدهاي کاري تهيه شد. سپس در هر واحد، نمونه برداري از پوشش گياهي به روش سيستماتيک - تصادفي و از طريق پلات گذاري در امتداد 3 ترانسکت 100 متري انجام شد. در طول هر ترانسکت، 10 پلات با ابعاد يک متر مربع و به فاصله 10 متر از هم قرار داده شد. همچنين در هر واحد کاري همگن 3 نمونه خاک برداشت و خصوصيات پستي و بلندي ثبت شد. ماتريس عوامل مربوط به عوامل محيطي و پوشش گياهي تهيه و با استفاده از نرم افزار CANOCO رج بندي پوشش گياهي در ارتباط با عوامل محيطي به روش آناليز تطبيقي متعارفي (CCA) انجام گرديد. نتايج نشان داد که درصد پوشش تاجي و تراکم گونه هاي گياهي منطقه مورد بررسي در واحدهاي کاري مختلف، متفاوت و متاثر از خصوصيات فيزيوگرافي و عامل هاي خاک است. به طوري که از بين عوامل فيزيوگرافي جهت دامنه و شيب با پوشش تاجي و تراکم پوشش گياهي رابطه قوي داشت، البته از ميان فاکتورهاي خاکي نيز بافت، ازت، فسفر، اسيديته و لاشبرگ مهمترين عوامل موثر بر پوشش تاجي و فاکتورهاي ماده آلي، فسفر، اسيديته و هدايت الکتريکي نيز مهمترين عوامل موثر بر تراکم گونه هاي گياهي بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی