برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش مديريت خشم بر سلامت رواني دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: خشم يک نگراني عمده براي جامعه محسوب مي شود و در بسياري از موارد به رفتارهايي منجر مي شود که خسارت فراواني به اقتصاد کشورها تحميل مي کند. نتايج تحقيقات نشان مي دهند بسياري از مشکلات بهداشتي و اختلالات رواني و عاطفي ريشه هاي اجتماعي دارند. جهت غلبه بر مشکلات فردي و اجتماعي بايد توانايي هاي افراد را بالا برد. مطالعه حاضر با هدف تاثير آموزش مهارت مديريت خشم بر سلامت رواني دانشجويان انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه نيمه تجربي است که بر روي 70 نفر از دانشجويان پرستاري انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سلامت روان عمومي
GHQ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS17 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سني افراد شرکت کننده در مطالعه 20 سال بود. در هر دو گروه 60 درصد افراد دختر و 40 درصد پسر بودند. از نظر ميزان درآمد 28.2 درصد از نمونه هاي مورد پژوهش متعلق به خانواده هاي کم درآمد، 68.5 درصد خانواده هاي درآمد متوسط و 3.3 درصد خانواده هاي درآمد بالا بودند. مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد از آموزش در گروه مورد مداخله با آزمون تي زوج
P=0.01 نشان داد که تفاوت فراوان در سطح خطاي 5 درصد وجود دارد به عبارتي ديگر اختلاف معني دار است و آموزش مهارت هاي مديريت خشم در دانشجويان بر سلامت رواني دانشجويان تاثير مثبتي داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی