برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي علل زمينه ساز بروز خطاهاي پرستاري در بخش هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: امروزه يکي از اولويت هاي مهم در مديريت پرستاري، ايمني بيمار است؛ و با وجود بعد وسيع خطاهاي پرستاري، تامين امنيت بيمار به يک چالش بزرگ تبديل شده است، اگرچه حذف خطاهاي پرستاري تا حدودي بعيد به نظر مي رسد اما مي توان آن ها را به حداقل رساند. هدف اين پژوهش بررسي علل زمينه ساز ايجاد خطاهاي پرستاري در بخش هاي ويژه بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي تحليلي است. واحدهاي پژوهش شامل 202 نفر پرستار شاغل در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي آموزشي سطح شهرستان اروميه، که به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي و براي مقايسه بين گروه ها از آزمون کاي اسکوار استفاده شده است
.
يافته ها: نتايج نشان داد که (
13.4%) پرستاران مرد و بقيه (86.6%) زن بودند، ميانگين سني (32.2±4) سال و ميانگين سابقه کار (8.4±4.7) سال بود؛ ميانگين سابقه کار در بخش ويژه (3.7±2.6) سال بود. علل زمينه ساز ايجاد خطاهاي پرستاري در بخش هاي ويژه بيمارستاني در ابعاد مديريتي (30.2%)، هماهنگي تيمي (42.1%)، محيطي (61.9%) و آموزشي (53%) يافت شد. ميان ديدگاه افراد با سن و سابقه کار بالا در مورد علل زمينه ساز خطاهاي پرستاري، ارتباط معني دار آماري وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اهميت هر يک از ابعاد مولد خطا در بخش هاي ويژه از جمله ابعاد مديريتي، محيطي، هماهنگي تيمي و آموزشي بايد يک استراتژي مبتني بر شواهد عيني براي از ميان بردن علل مولد خطاي پرستاري به کار گرفته شود، به اين منظور نياز به بازنگري روند کاري و محيطي احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بقایی، ر.، و نادری، ی.، و خلخالی، ح. (1391). بررسی علل زمینه ساز بروز خطاهای پرستاری در بخش های ویژه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, 10(3 (پی در پی 38)), 312-320. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197751Vancouver : کپی

بقایی رحیم، نادری یعقوب، خلخالی حمیدرضا. بررسی علل زمینه ساز بروز خطاهای پرستاری در بخش های ویژه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 1391 [cited 2021July27];10(3 (پی در پی 38)):312-320. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197751IEEE : کپی

بقایی، ر.، نادری، ی.، خلخالی، ح.، 1391. بررسی علل زمینه ساز بروز خطاهای پرستاری در بخش های ویژه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه, [online] 10(3 (پی در پی 38)), pp.312-320. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197751. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی