برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رديابي زيستي فلزات سنگين در بافت هاي ماهيان شورت و زمين کن در ذخيره گاه زيست کره حرا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 

مواد شيميايي مانند فلزات ناشي از فعاليت هاي کشاورزي و صنعتي در نهايت مسيرشان را به سوي اکوسيستم هاي آبي پيدا نموده و مي توانند اثرات سمي وسيعي روي موجودات آبزي داشته باشند. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان سميت عناصر در نمونه هاي ماهيان شورت و زمين کن از منطقه حفاظت شده حرا مي باشد. نمونه هاي ماهيان شورت و زمين کن به منظور تعيين غلظت فلزات سنگين (Cd, Ni, Pb, Cr) در بافت هاي عضله، کبد و آبشش، از منطقه حفاظت شده حرا واقع در استان هرمزگان، جمع آوري و ميزان فلزات توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري گرديد. اين مطالعه نشان مي دهد که در مقايسه با آبشش و عضلات، کبد بالاترين غلظت فلزات کادميوم، کروم، سرب و نيکل را، به ترتيب با ميانگين 0.91، 1.26، 0.99 و 3.12 ميکروگرم در گرم در ماهي شورت و 0.91، 1.49، 1.43 و 3.03 ميکروگرم در گرم در ماهي زمين کن دارا است. روند نزولي ميزان تجمع فلزات در بافت هاي ماهيان به صورت کبد > آبشش > ماهيچه بود. محاسبات شاخص تجمع زيستي فلزات در هر دو گونه ماهي مورد مطالعه نشان داد که کبد بالاترين و عضله کمترين را دارا مي باشد. نتايج آزمون همبستگي پيرسون در بافت هاي مورد مطالعه با عوامل طول کل، وزن و سن نشان داد که ارتباط منفي معني داري بين غلظت فلزات سرب، کادميوم، کروم و نيکل در تمامي بافت ها با فاکتورهاي زيستي مذکور وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از بررسي هاي آماري، حاکي از بالاتر بودن ميزان سرب در بافت عضله ماهيان شورت و زمين کن نسبت به استانداردهاي جهاني بود. مقادير کادميوم نيز در هر دو گونه پايين تر از استانداردهاي FAO و WHO مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی