نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط هوش معنوي با شادکامي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: هوش معنوي به عنوان زيربناي باورهاي فرد نقش اساسي در زمينه هاي گوناگون زندگي انسان به ويژه تامين و ارتقاي سلامت رواني دارد. از طرفي نقش شادي در بهداشت رواني، سلامت جسماني، و مشارکت اجتماعي کارآمد، بسيار مهم شمرده مي شود. هدف اين پژوهش، تعيين رابطه بين هوش معنوي با شادکامي و پيشرفت تحصيلي است.روش ها: در اين مطالعه توصيفي تحليلي 353 دانشجوي رشته هاي پرستاري، مامايي و پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم در سال 91-90 به روش نمونه گيري سرشماري شرکت کردند. پرسشنامه هاي مورد استفاده شامل: پرسشنامه هوش معنوي علي بديع و شادکامي آکسفورد بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي، آناليز واريانس و آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره کل پرسشنامه هوش معنوي 152.93±18.83 (از حداکثر 210) و ميانگين نمره شادکامي 48.33±16.12 (از حداکثر 87) بود. رابطه مستقيم و معنادار متوسطي بين اين دو نمره وجود داشت (p=0.0001 و r=0.6). بين ميانگين هوش معنوي و پيشرفت تحصيلي نيز رابطه مثبت معنادار بسيار ضعيفي بود (p=0.041 و r=0.12). ميانگين نمره شادکامي با پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري نداشت (p>0.05). ميانگين هوش معنوي در زنان (154.32±19.45) و در مردان (149.74±17.11) تفاوت آماري معناداري داشت (P=0.048 و t=1.99). ميانگين نمره شادکامي در بين رشته هاي مورد بررسي (p=0.020 و F=3.94) و افراد با وضعيت اقتصادي مختلف، متفاوت (p=0.008 و F=3.98) بود. هم چنين ميانگين نمره هوش معنوي نيز در رشته هاي مختلف (p=0.027 و F=3.65) و وضعيت اقتصادي مختلف تفاوت معناداري (p=0.007 و F=4.15) داشت.نتيجه گيري: هوش معنوي بالاتر با شادکامي بيشتر و پيشرفت تحصيلي دانشجويان همراه بود. به نظر مي رسد ارتقاي هوش معنوي باعث داشتن يک روحيه شاد و پيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم پزشکي و در نتيجه بهبود کيفيت مراقبت از بيمارانشان مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رییسی، م.، و احمری طهران، ه.، و حیدری، س.، و جعفربگلو، ع.، و عابدینی، ز.، و بطحایی، س. (1392). ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 13(5 (پیاپی 55)), 431-440. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197467Vancouver : کپی

رییسی مرضیه، احمری طهران هدی، حیدری سعیده، جعفربگلو عصمت، عابدینی زهرا، بطحایی سیداحمد. ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1392 [cited 2022August09];13(5 (پیاپی 55)):431-440. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197467IEEE : کپی

رییسی، م.، احمری طهران، ه.، حیدری، س.، جعفربگلو، ع.، عابدینی، ز.، بطحایی، س.، 1392. ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 13(5 (پیاپی 55)), pp.431-440. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197467. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی