برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  16 , شماره  52 ; از صفحه 86 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

مديريت بازآموزي همتامحور پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: برنامه هاي بازآموزي پرستاران معمولا به صورت كارگاه هاي آموزشي و بحث گروهي اجرا مي شوند كه خود داراي چالش هايي نظير محدوديت در تعداد شركت كنندگان، طولاني بودن زمان اجرا و صرف هزينه زياد مي باشد. اين در حالي است كه اكثر اين برنامه ها توسط مدرسين خارج از محيط بالين برگزار مي گردند. بنابراين استفاده از روشي كه مقرون به صرفه و اثربخش باشد و بتوان با استفاده از آن، در مدت كوتاهي تعداد زيادي از پرستاران را آموزش داد ضرورت پيدا مي كند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين تاثير استفاده از شيوه سخنراني توسط همكار پرستار بر ميزان دانش پرستاران بخش ويژه از تفسير نوار قلب انجام شد.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه تجربي بود. دو بخش از بين هفت بخش مراقبت هاي ويژه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سمنان به صورت تصادفي، به عنوان گروه هاي آزمون و شاهد انتخاب شدند. در ابتدا ميزان دانش پرستاران درباره اصول تفسير نوار قلب در گروه آزمون (11 نفر) و شاهد (11 نفر) با استفاده از پرسشنامه اي شامل 25 سوال در حيطه هاي عمده تفسير نوار قلب شامل مباني نوار قلب، آريتمي هاي فوق بطني، آريتمي هاي بطني، بلوك هاي دهليزي بطني و شاخه اي و ريتم هاي جانكشنال و پيس ميكرها سنجيده شد. سپس يكي از پرستاران گروه آزمايش كه نمره مطلوبي از آزمون اوليه كسب كرده بود، انتخاب گرديد و پس از دريافت آموزش هاي تكميلي درباره تفسير نوار قلب، به عنوان سخنران گروه آزمايش در نظر گرفته شد. وي در طي يك جلسه اصول تفسير نوار قلب را به پرستاران آموزش مي داد. يك هفته بعد ميزان دانش پرستاران از تفسير نوار قلب هر دو گروه سنجيده شد. در نهايت داده ها توسط آمار توصيفي و استنتباطي مورد تحليل قرار گرفتند
.
يافته ها: يافته ها نشان دادند که تفاوت معني داري بين نمرات كل و حيطه هاي تفسير نوار قلب در قبل و بعد از مداخله در گروه سخنراني وجود داشت
(P<0.01). همچنين تغييرات ميانگين نمرات كل و حيطه هاي تفسير نوار قلب در گروه آزمون به صورت معني داري بالاتر از گروه شاهد بود (P<0.01).
نتيجه گيري: آموزش به روش سخنراني توسط يكي از همكاران بخش ويژه مي تواند به عنوان يك روش مقرون به صرفه و كارآمد جهت آموزش تفسير نوار قلب مورد استفاده قرار گيرد. لذا مديران سلامت مي توانند راه كارهاي لازم به منظور توانمندسازي پرسنل شايسته بخش هاي باليني و استفاده از آن ها به عنوان مدرس در برنامه هاي بازآموزي را مدنظر قرار دهند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی