نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مديريت خاک زراعي مطالعه موردي: استان اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر مهارت کشاورزان گندم كار در زمينه مديريت خاک زراعي است. اين تحقيق كه از نوع توصيفي-تحليلي است. با استفاده از روش پيمايش انجام گرفته است. کشاورزان گندم كار استان اردبيل جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهند. در واقع با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، 410 نفر به عنوان نمونه آماري تعيين گرديدند. روايي صوري و محتوايي پرسش نامه با آگاهي از ديدگاه هاي صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرايي ذي ربط به دست آمد. آزمون مقدماتي نيز براي به دست آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرايب آلفاي کرونباخ (a) براي بخش هاي مختلف پرسش نامه بين 0.72 الي 0.86 محاسبه شدند. بر اساس نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي تحقيق، مشخص شد که مهارت 37.31 درصد (153 نفر) از کشاورزان گندم كار مورد مطالعه در مديريت خاک زراعي در سطح «بسيار ضعيف» و «ضعيف»، حدود 40 درصد (164 نفر) در سطح «متوسط» و حدود 22.67 درصد (93 نفر) در سطوح «خوب» و «بسيار خوب» است. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين متغيرهاي سن، تحصيلات، سابقه فعاليت کشاورزي، تجربه کشت گندم، سطح اراضي ديم، وسعت اراضي کشاورزي، سطح زير کشت گندم، تعداد قطعات اراضي زراعي، درآمد ناخالص، عمل به رهنمودهاي ترويجي مروجان، کانال ها و منابع اطلاعاتي، دانش و نگرش با مهارت کشاورزان گندم كار در مديريت خاک زراعي رابطه معني داري وجود دارد. هم چنين، در آزمون رگرسيون چندگانه خطي متغيرهاي رهنمودهاي ترويجي، دانش فني، وضعيت نگرش و ميزان تحصيلات توانايي تبيين 0.88 درصد از تغييرات متغير وابسته را دارند. در نهايت با توجه به تحليل نتايج، پيشنهادهاي کاربردي ارائه شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری ساربان، و. (1392). تحلیل عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی مطالعه موردی: استان اردبیل. پژوهش های روستایی, 4(1 (پیاپی 13)), 189-218. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196623Vancouver : کپی

حیدری ساربان وکیل. تحلیل عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی مطالعه موردی: استان اردبیل. پژوهش های روستایی. 1392 [cited 2022August13];4(1 (پیاپی 13)):189-218. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196623IEEE : کپی

حیدری ساربان، و.، 1392. تحلیل عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی مطالعه موردی: استان اردبیل. پژوهش های روستایی, [online] 4(1 (پیاپی 13)), pp.189-218. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196623. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی