برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آزمون و اعتباريابي مقياس اضطراب کامپيوتر در بين دانشبران دختر و پسر آموزشگاه هاي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه امام حسین (ع)
 
چکیده: 

اضطراب کامپيوتر، به مثابه خصوصيت فردي، يکي از موضوعات رايج در تحقيقات حوزه کامپيوتر بوده که در رفتارهاي اطلاع يابي و فن آورانه افراد تاثير منفي دارد. نقطه آغاز در تحليل اضطراب کامپيوتر، استفاده از ابزارهاي دقيق و معتبر در زمينه اندازه گيري آن مي باشد. هدف مقاله حاضر، آزمون و اعتباريابي مقياس اضطراب کامپيوتر بوده است. روش تحقيق، پيمايشي بوده و جامعه آماري، کليه دانشبران آموزشگاه هاي کامپيوتر شهر اصفهان و نمونه آماري شامل 200 دختر و پسر بوده است. افراد با استفاده از روش نمونه گيري در چند مرحله به صورت طبقه اي (نيمي پسر و نيمي دختر) و تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، مقياس اضطراب کامپيوتر باندالوس و بنسون (1990) بوده که در تحقيقات متعدد خارجي تا سال 2012 از آن استفاده شده، ولي در ايران براي نخستين بار مورد آزمون و اعتباريابي قرار مي گيرد. ميزان پايايي ابزار (آلفاي كرونباخ) براي كل، پسران و دختران به ترتيب 0.815، 0.84 و 0.788 بوده است. روايي سازه (تحليل عاملي)، نشان داد كه مقياس اضطراب کامپيوتر قابل تقليل در دو عامل هستند (دو عامل گرايش مثبت و گرايش منفي نسبت به اضطراب کامپيوتر). ميزان اضطراب کامپيوتر در بين دانشبران در سطح کم ارزيابي شده و تفاوت معناداري در خصوص اضطراب کامپيوتر در بين دانشبران دختر و پسر مشاهده نشده است. نتايج پژوهش نشان داده که هرچه تجربه استفاده از کامپيوتر افزوده شده، به همان نسبت از ميزان اضطراب کامپيوتر کاسته شده است. رابطه معناداري اضطراب کامپيوتر با تحصيلات افراد نشان نداده و ليکن داشتن کامپيوتر در خانه تاثيري معناداري در کاهش آن داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زکی، م. (1391). آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 2(4 (پیاپی 8)), 5-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196505Vancouver : کپی

زکی محمدعلی. آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1391 [cited 2021October24];2(4 (پیاپی 8)):5-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196505IEEE : کپی

زکی، م.، 1391. آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسر آموزشگاه های شهر اصفهان. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, [online] 2(4 (پیاپی 8)), pp.5-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196505. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی