برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کارآمدي دوره هاي يادگيري الکترونيکي در دانشگاه تربيت مدرس از ديدگاه کاربران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، ارزيابي کارآمدي دورههاي يادگيري الکترونيکي دانشگاه تربيت مدرس از ديدگاه کاربران است. روش پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه مورد مطالعه، دانشجويان در حال تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشند. حجم نمونه، شامل 66 نفر از دانشجويان رشته هاي فن آوري اطلاعات، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، حقوق خصوصي، حقوق بين الملل و مديريت سيستم، از جامعه دانشجويان اين رشته ها بوده اند که با شيوه نمونهگيري غيرتصادفي هدف مند انتخاب شده اند. جهت جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته 53 سوالي بسته پاسخ پنج گزينه اي با هشت معيار، استفاده شده است. پايايي پرسش نامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ 0.96 برآورد گرديد و روايي آن مورد تاييد متخصصان مربوطه قرار گرفت. در اين پژوهش، از تي تک متغيري براي هر آيتم استفاده و تفسير شده است. نتايج پژوهش، به لحاظ آماري نشانگر آن است که کاربران سامانه يادگيري الکترونيکي به سامانه دسترسي مطلوب دارند؛ از پشتيباني مناسب بهره مند مي باشند؛ از آزمون و ارزشيابي مناسب بهره مند مي باشند؛ از تمرين ها و تکاليف مناسب بهره مند نمي باشند، از منابع مناسب بهره مند مي باشند؛ از محتواي الکترونيکي مناسب بهره مند نمي باشند، از واسط کاربري مناسب بهره مند نمي باشند؛ و از ارايه درس مناسب بهره مند مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 223
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی