برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1392 , دوره  12 , شماره  5 ; از صفحه 497 تا صفحه 503 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت سازگاري عاطفي و اجتماعي جانبازان محروم از يک چشم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

جنگ از وقايعي است که سبب پيدايش لطمات فيزيکي و رواني متعددي مي شود. يکي از اين عوارض، فقدان بينايي است که ممکن است در يک يا هر دو چشم به وجود آيد. از آنجا که نابينايي ممکن است قدرت سازگاري جانبازان را تحت تاثير قرار دهد و با توجه به اينکه اثرات آسيب هاي روان شناختي نابينايي در جانبازان کمتر بررسي شده است، اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت سازگاري عاطفي و اجتماعي جانبازان محروم از يک چشم در شهر زنجان در سال 1390 انجام شده است. اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي از نوع تحليلي است که در آن تعداد 45 نفر از جانبازان محروم از يک چشم شهر زنجان بر اساس سرشماري انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سازگاري بل جمع آوري شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون آماري ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. در اين مطالعه، 45 نفر شرکت داشتند و ميانگين سني آنها 7±48 سال بود. يافته هاي مطالعه نشان داد که در بعد سازگاري عاطفي، اکثر نمونه ها (53.4 درصد) داراي وضعيت سازگاري ضعيف بودند. در بعد سازگاري اجتماعي نيز، 44.4 درصد از نمونه ها سازگاري ضعيف داشتند و سازگاري حدود 44.4 درصد نيز در حد متوسط بود. بين ميانگين بعد سازگاري اجتماعي و رده هاي سني تفاوت معني دار ديده شد (P=0.017). اما بين ميانگين بعد سازگاري عاطفي و رده هاي سني تفاوت معني دار ديده نشد (P=0.451). همچنين تفاوت معني دار در ميانگين سازگاري عاطفي بر حسب درصد جانبازي ديده شد (P=0.022). اما بين متغيرهاي تاهل، تحصيلات، ورزش، علت آسيب با ميانگين بعد سازگاري عاطفي و اجتماعي تفاوت معني دار ديده نشد (P=0.05). با وجود اينكه در اين مطالعه اکثر جانبازان وضعيت سازگاري مناسبي در بعد عاطفي و اجتماعي نداشتند لذا از مسوولين مربوطه در سطح کلان کشور انتظار مي رود که به وضعيت رواني اين گروه از هموطنان عزيز توجه بيش از پيش مبذول دارند و با برگزاري جلسات آموزش در مورد مهارت هاي زندگي و نيز فراهم کردن زمينه حضور فعال اين افراد در سطح اجتماع باعث ارتقاي سلامت جسمي و رواني آنها شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی