8 SID.ir | طراحي و بررسي مقايسه اي روش هاي مولكولي تشخيص سريع مقاومت به داروهاي تزريقي ضد سل در سويه هاي كلينيكي ميکوباکتريوم توبرکلوزيس
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

طراحي و بررسي مقايسه اي روش هاي مولكولي تشخيص سريع مقاومت به داروهاي تزريقي ضد سل در سويه هاي كلينيكي ميکوباکتريوم توبرکلوزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سل و عفونی کودکان و گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در اين تحقيق، براي تشخيص سريع مقاومت به کانامايسين، آميکاسين، کاپرئومايسين، چند روش مولکولي طراحي و مقايسه شدند.
مواد و روش ها: از ميان 120 سويه كلينيكي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس، 70 سويه براي بررسي موتاسيون هاي احتمالي انتخاب شدند. در روش
PCR-RFLP از آنزيم ajii براي تشخيص سويه وحشي و از آنزيم BstFNI براي شناسايي سويه موتانت استفاده شد. علاوه بر اين، در طراحي روش آلل اسپسيفيک هم زمان (mAs PCR) از سه پرايمر اختصاصي براي تعيين حالت هاي وحشي و نيز موتان کدون هاي 1401 و 1402 استفاده شد. تعدادي از سويه ها تعيين توالي (سکوئنس) شدند.
نتايج: در روش
PCR-RFLP از ميان 70 سويه مورد بررسي، با آنزيم BstFNI،17 سويه موتان از ميان 24 سويه مقاوم فنوتيپي و 44 سويه غير موتان از 46 سويه، حساس تشخيص داده شدند. حساسيت اين روش 70.83 و ويژگي آن 95.65 درصد بود. آنزيمajii از ميان 52 سويه مورد بررسي، 12 سويه موتان از ميان 20 سويه مقاوم و 29 سويه غير موتان را از ميان 32 سويه حساس فنوتيپي تشخيص داد. حساسيت اين روش 60 و ويژگي آن 90.62 درصد بوده است. در روش آلل اسپسيفيک 23 سويه بررسي شدند. اين روش قادر به تشخيص 3 سويه موتان از ميان 6 سويه مقاوم و 12 سويه غيرموتان از ميان 17 سويه حساس فنوتيپي شد. حساسيت اين روش 50 و ويژگي آن 70.58 درصد بوده است. نتايج تعيين ترادف اثبات کننده صحت نتايج روش هاي مولکولي استفاده شده، بود.
بحث و نتيجه گيري: روش PCR-RFLP با آنزيم BstFNI، به عنوان يك روش سريع در تشخيص مقاومت مايكوباكتريوم توبركلوزيس به داروهاي تزريقي خط دوم درمان سل پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی