برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اولويت معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان پسر و دختر دانشگاه رازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف اساسي اين پژوهش، بررسي اولويت معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه دانشجويان پسر و دختر دانشگاه رازي بر اساس روش توصيفي - تحليلي بوده است. جامعه آماري تحقيق، شامل دانشجويان پسر و دختر دانشگاه رازي در سال 1385 است. حجم نمونه، برابر 360 نفر (180 پسر و 180 دختر)، با استفاده از فرمولهاي آماري تعيين و انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات نيز پرسشنامه از نوع بسته، هدايت شده و منظم بود. به منظور تعيين اعتبار ابزار سنجش، ضمن مشورت با استادان صاحب نظر، پرسشنامه با چارچوب نظري تحقيق، تطبيق داده شد، يعني تلاش شد، سوالات به گونه اي تنظيم شود که در جهت تعريف و تبيين متغيرها باشد. براي تعيين پايايي، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا، بيش از 75 درصد بود. براي توصيف اطلاعات، از شاخصهاي آمار توصيفي (درصد، فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و براي آزمون فرضيه، از روش آزمون پارامتري T براي دو گروه مستقل استفاده شد. يافته ها نشان داد که اولويت اول در معيارهاي انتخاب همسر در هر دو جنس، اعتقاد و ايمان است. دومين اولويت در معيار انتخاب همسر از ديدگاه پسران، سلامت فکر و روان است در حاليکه دانشجويان دختر، اين معيار را اولويت پنجم خود به حساب آورده اند.نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد که بين دانشجويان پسر و دختر در اولويت دادن به معيارهاي انتخاب همسر، تفاوت معني داري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رشیدی، ع. (1391). بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 2(2), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195912Vancouver : کپی

رشیدی علیرضا. بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی. 1391 [cited 2022January22];2(2):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195912IEEE : کپی

رشیدی، ع.، 1391. بررسی اولویت معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه رازی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, [online] 2(2), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195912. 

 
بازدید یکساله 345 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی