برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني نسبي روش انتخابي زايمان در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان، سال1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خیابان صفه اصفهان
 
چکیده: 

هدف: هدف اين مطالعه بررسي فراواني نسبي روش انتخابي زايمان در زنان باردار بر حسب برخي از عوامل زمينه اي از جمله سن، سطح تحصيلات، شغل مادر و علل ديگر انتخاب روش زايمان سزارين مي باشد.

روش اجراي طرح: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده و جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جمعيت مورد مطالعه 500 نفر از زناني بودند كه در سه ماهه اول بارداري قرار داشتند و جهت انجام مراقبتهاي بارداري به مراكز بهداشتي در سطح شهر اصفهان مراجعه مي كردند.

نتايج: در بررسي 500 فرد مورد مطالعه نتايج زير حاصل شد. 285 نفر (57 درصد) روش زايمان طبيعي و 215 نفر (43 درصد)، روش سزارين را انتخاب كردند كه بر حسب گروه هاي سني مختلف در گروه سني 15 تا19 سال (5.55 درصد)، در گروه سني 20 تا 24 سال (44 درصد)، در گروه سني 25 تا 29 سال (54 درصد)، گروه سني 30 تا 34 سال (33 درصد)، و گروه هاي سني 35 تا 39 سال و بيشتر (21.5 درصد)، روش سزارين را انتخاب كرده بودند.زنان بيسواد22.5 درصد و زنان با تحصيلات عالي 47 درصد روش سزارين را انتخاب كرده بودند.در بين زنان شاغل 39 درصد و زنان خانه دار 44 درصد روش سزارين را انتخاب كردند.

در  انتخاب روش زايمان طبيعي ترس از بيهوشي 41 درصد، توصيه اطرافيان 27.5 درصد و ساير علل 9 درصد علل انتخاب روش زايمان طبيعي را تشكيل مي دادند. در بررسي علل انتخاب سزارين، نگراني و ترس از درد زايمان 37.2 درصد، توصيه پزشك معالج 8.35 درصد، نگراني در مورد سلامتي فرزند 11.5 درصد و ساير دلايل 15.5 درصد علل انتخاب سزارين را تشكيل مي دادند.

نتيجه گيري: در اين مطالعه مشاهده شد كه انتخاب روش سزارين در شهر اصفهان داراي آمار بالايي مي باشد (43 درصد). در مقايسه با كشورهاي امريكايي كه حدود 24% و كشورهاي اروپايي كه حدود 12% مي باشد. انتخاب روش سزارين با افزايش سن كاهش مي يافت و بيشترين ميزان انتخاب در گروه سني 15 تا 19 سال بود. در مورد سطح تحصيلات، انتخاب روش سزارين با افزايش سطح تحصيلات افزايش مي يافت. در مورد مساله اشتغال تفاوت زيادي بين دو گروه شاغل و خانه دار در انتخاب نوع زايمان وجود نداشت. در بررسي علل انتخاب زايمان طبيعي ترس از بيهوشي شايعترين علت بود و پس از آن توصيه اطرافيان قرار داشت. در بررسي توزيع فراواني علل انتخاب سزارين نگراني و ترس از درد زايمان مهمترين علت بود و پس از آن توصيه پزشك معالج قرار داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی