نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر ترك بيمارستان با مسووليت شخصي در بيماران مراجعه كننده به واحد اورژانس مركز آموزشي- درماني اميراعلم تهران، سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ترك بيمارستان با مسووليت شخصي فرآيندي است كه طي آن بيمار بدون تكميل دوره درمان، با ميل خود بيمارستان را ترك مي كند. هدف از اين مطالعه بررسي عوامل موثر بر ترك بيمارستان با مسووليت شخصي در واحد اورژانس يك بيمارستان مرجع مي باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه مورد شاهدي مي باشد. تعداد 280 نمونه در دو گروه 140 نفري انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه سنجش ميزان رضايت بيماران - همراهان در واحد اورژانس، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران استفاده شد. جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي مستقل و نوع ترخيص بيماران از آزمون كاي دو و همچنين جهت بررسي اثر متغيرهاي مستقل معني دار بر شانس يا احتمال ترك بيمارستان با مسووليت شخصي از رگرسيون لجستيك استفاده شد.نتايج: نتايج نشان داد، متغيرهاي سن، دارا بودن بيمه مكمل، محل سكونت، ميزان درآمد، شيفت مراجعه، روز مراجعه، ميزان رضايت از پزشكان، ميزان رضايت از محيط فيزيكي و تسهيلات رفاهي، ميزان رضايت خود بيمار، مدت زمان انتظار، ميزان رضايت از آموزش هاي ارايه شده توسط كادر پرستاري و پزشكي و ميزان رضايت كل، داراي رابطه معني دار با نوع ترخيص بوده اند (p<0.05).نتيجه گيري: موضوع ترك بيمارستان با مسووليت شخصي يك پديده چند بعدي مي باشد و تابع عوامل مرتبط با بيمار، عوامل ساختاري و عوامل درماني و مراقبتي مي باشد، لذا پيش آگهي از ميزان و عوامل تعيين كننده آن، مي تواند نقش موثري در كنترل آن داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عسگری، م.، و عرب، م.، و رحیمی فروشانی، ع.، و عبادی فردآذر، ف. (1392). بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسوولیت شخصی در بیماران مراجعه کننده به واحد اورژانس مرکز آموزشی- درمانی امیراعلم تهران, سال 1391. بیمارستان, 12(2 (مسلسل 45)), 19-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195575Vancouver : کپی

عسگری مژگان، عرب محمد، رحیمی فروشانی عباس، عبادی فردآذر فربد. بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسوولیت شخصی در بیماران مراجعه کننده به واحد اورژانس مرکز آموزشی- درمانی امیراعلم تهران, سال 1391. بیمارستان. 1392 [cited 2022August14];12(2 (مسلسل 45)):19-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195575IEEE : کپی

عسگری، م.، عرب، م.، رحیمی فروشانی، ع.، عبادی فردآذر، ف.، 1392. بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسوولیت شخصی در بیماران مراجعه کننده به واحد اورژانس مرکز آموزشی- درمانی امیراعلم تهران, سال 1391. بیمارستان, [online] 12(2 (مسلسل 45)), pp.19-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195575. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی