برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان رعايت استانداردهاي ايمني بر اساس اصول ايمني در مديريت كيفيت فراگير در آزمايشگاه هاي باليني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: به دليل احتمال بروز انواع خطرات، آزمايشگاه هاي باليني در بيمارستان ها براي هر فعاليتي در حوزه ايمني از اولويت خاصي برخوردار هستند. مديريت كيفيت فراگير الگويي است كه سازمان جهاني بهداشت براي بهبود ايمني آزمايشگاههاي باليني مورد توجه قرار داده است. اين پژوهش با هدف بررسي ميزان رعايت استاندارد ايمني در آزمايشگاههاي باليني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس اصول ايمني مديريت كيفيت فراگير انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي بر روي كليه آزمايشگاه هاي باليني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1391 انجام شد. ابزار گردآوري داده ها چك ليستي بود كه هفت مولفه ايمني را از منظر مديريت كيفيت فراگير اندازه مي گرفت. روايي چك ليست از طريق تحليل محتوا تائيد شد و آلفاي كرونباخ چك ليست
0.82 محاسبه شد. آمار توصيفي مانند درصد فراواني امتيازات براي بررسي نتايج به كار رفت.
يافته ها: ايمني جامعه پژوهش از نظر چهار مولفه طراحي، وجود وسايل ايمني عمومي، انجام كارهاي استاندارد ايمني و دفع ايمن زباله ها مناسب بود. ايمني واحدها از لحاظ اجراي برنامه ايمني و آموزش كاركنان براي مقابله با حوادث نسبتا مناسب برآورد شد. اجراي تخليه اضطراري ضعيف برآورد گرديد.
نتيجه گيري: آزمايشگاه هاي جامعه مورد مطالعه از ايمني نسبي برخوردار هستند. با اين حال، عدم اجراي كامل پروتكل هاي ايمني باعث مي گردد كه ديگر شرايط ايمن برقرار نباشد. بنابراين لازم است اقدامات اصلاحي لازم در جهت تامين ايمني كامل آزمايشگاه ها از نظر تمام مولفه ها در برنامه كار بيمارستان ها قرار بگيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 267
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی