نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تور آشناسازي آنژيوگرافي بر سطح اضطراب و رضايتمندي بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري هاي قلبي عروقي شايع ترين علت مرگ درسراسر جهان مي باشد. عليرغم درمان هاي دارويي، بعضي از بيماران جهت تشخيص انسداد عروق کرونر نيازمند آنژيوگرافي بوده و اين روش قطعي ترين روش تشخيصي به شمار مي رود. آنژيوگرافي اثرات زيادي بر اضطراب بيماران داشته و رضايتمندي بيماران از فرايند درماني و مراقبتي را تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه با هدف تاثير تور آشناسازي با رويه آنژيوگرافي براضطراب و رضايتمندي بيماران کانديد آنژيوگرافي در سال 91-1390 انجام شد.روش: دراين مطالعه تجربي، 148 بيمار کانديد آنژيوگرافي با روش نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند. تخصيص بيماران به دو گروه به روش تخصيص تصادفي بلوکي انجام شد. بيماران گروه مداخله علاوه بر آموزش هاي روتين بخش، در قالب تور آشناسازي، به واحد آنژيوگرافي برده شدند. اضطراب بيماران در سه نوبت حين بستري، يک ساعت قبل از آنژيوگرفي و زمان ترخيص سنجيده و رضايتمندي آنها نيز حين ترخيص سنجيده شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، اضطراب آشکار اشپيلبرگر و مقياس مقياس ديداري آنالوگ بود. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSSv.20 و با آزمون کاي دو و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين امتياز اضطراب بين دو گروه قبل از مداخله اختلاف آماري معني داري را نشان نداد (0.756=p). پس برگزاري تور آشناسازي در گروه مداخله ميانگين اضطراب به طورمعني داري درمقايسه با گروه کنترل کاهش يافت (p<0.001). هم چنين ميانگين نمره رضايتمندي بيماران هنگام ترخيص در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در سطح بالاتري بود که از نظر آماري اين اختلاف معنادار بود (p<0.001).نتيجه گيري: تور آشناسازي در بيماران کانديد آنژيوگرافي منجر به کاهش اضطراب و افزايش رضايتمندي آنها مي شود، لذا استفاده از اين رويکرد آموزشي در بيماران کانديدآنژيوگرافي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ورعی، ش.، و کشاورز، ص.، و شمسی زاده، م.، و نیک بخت نصرآبادی، ع.، و کاظم نژاد، ا. (1392). بررسی تاثیر تور آشناسازی آنژیوگرافی بر سطح اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر. روان پرستاری, 1(2), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195261Vancouver : کپی

ورعی شکوه، کشاورز صالح، شمسی زاده مرتضی، نیک بخت نصرآبادی علیرضا، کاظم نژاد انوشیروان. بررسی تاثیر تور آشناسازی آنژیوگرافی بر سطح اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر. روان پرستاری. 1392 [cited 2022May26];1(2):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195261IEEE : کپی

ورعی، ش.، کشاورز، ص.، شمسی زاده، م.، نیک بخت نصرآبادی، ع.، کاظم نژاد، ا.، 1392. بررسی تاثیر تور آشناسازی آنژیوگرافی بر سطح اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر. روان پرستاری, [online] 1(2), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195261. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی