برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين عاطفه مثبت و منفي با رضايت از زندگي دانشجويان دانشگاه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لصفهان
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش تعيين رابطه بين عاطفه مثبت و منفي با رضايت از زندگي دانشجويان بود. نمونه پژوهش 140 نفر (69 مرد و 71 زن) از دانشجويان دانشگاه اصفهان بودند که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند.براي ارزيابي عاطفه مثبت و منفي از «مقياس عاطفه مثبت و منفي» (PANAS) استفاده شد و رضايت از زندگي نيز به وسيله «مقياس رضايت از زندگي» (SWLS) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که هر اندازه عاطفه مثبت در زمان هاي گذشته، حال و آينده و عاطفه مثبت کلي دانشجويان بيشتر باشد، رضايت از زندگي آنها نيز بيشتر است. همچنين افزايش عاطفه منفي در زمان هاي گذشته و حال و عاطفه منفي کلي، به کاهش رضايت از زندگي دانشجويان منجر مي شود (P<0.05). با اين حال، عاطفه منفي آينده با رضايت از زندگي رابطه ندارد. نتايج تحليل رگرسيون نيز حاکي از آن بود که عاطفه مثبت کلي و عاطفه منفي گذشته به ترتيب 11.6 درصد و 7 درصد، و در مجموع 18.1 در صد نمرات رضايت از زندگي را به طورمعني داري پيش بيني مي کند (P<0.01). سن، جنسيت و وضعيت تاهل نتوانست رضايت از زندگي را به طور معني داري پيش بيني کند. به نظر مي رسد حالات عاطفي بر ارزيابي ما در مورد رضايت از کل زندگي تاثيرگذار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

سلطانی زاده، م.، و ملک پور، م.، و نشاط دوست، ح. (1391). رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار), 19(7), 53-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195202Vancouver : کپی

سلطانی زاده محمد، ملک پور مختار، نشاط دوست حمیدطاهر. رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). 1391 [cited 2021April16];19(7):53-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195202IEEE : کپی

سلطانی زاده، م.، ملک پور، م.، نشاط دوست، ح.، 1391. رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار), [online] 19(7), pp.53-64. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195202>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی