نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  37 , شماره  60 ; از صفحه 54 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

نگرش زنان در مورد يائسگي و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: يائسگي در مطالعات اپيدميولوژيك به صورت قطع قاعدگي به مدت 12 ماه متوالي بدون علت مشخص (از قبيل مصرف هورمون، كمبود غذايي و جراحي رحم يا تخمدانها) تعريف مي شود. قطع واقعي قاعدگي، به از دست دادن فوليكولهاي تخمدان نسبت داده مي شود كه طي آن تا چند سال زنان دچار تغييرات اندوكرين، سوماتيك و رواني مي شوند و اين تغييرات مربوط به روند پير شدن تخمدانها و كمبود استروژن هستند. از طرف ديگر، نگرش زنان چه قبل از يائسگي و چه بعد از يائسگي نسبت به اين پديده، از جمله مسايل مطرح است. اين پژوهش با هدف بررسي نگرش زنان در مورد پديده يائسگي و عوامل مرتبط با آن، در شهر تبريز انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي "مقطعي" است كه ضمن تعيين ميانگين سن يائسگي و نگرش زنان در مورد آن، ارتباط اين پديده را با متغيرهاي ديگر از قبيل سن اولين قاعدگي، مصرف قرصهاي جلوگيري از حاملگي و مصرف سيگار، مورد ارزيابي قرار داده است. تعداد 448 نفر از زنان يائسه و 256 نفر از زنان غيريائسه، با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند و داده ها از طريق مصاحبه جمع آوري و در پرسشنامه ثبت گرديدند. سپس اطلاعات توسط نرم افزار آماري SPSS آناليز شدند و با استفاده از آزمون ANOCA  و آزمون t، ارتباط متغيرها مطالعه شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: بر اساس يافته ‏هاي اين مطالعه، سن متوسط يائسگي 5.54±47.38 سال تعيين شد و بيشترين فراواني (43.75 درصد) در بين 46 تا 50 سالگي ديده شد. همچنين اين پژوهش نشانگر نگرش مثبت به اين پديده در 25.45 درصد از زنان و نگرش منفي در 55.13 درصد از زنان و بالاخره بيانگر بي نظر بودن در 19.42 درصد از زنان بود. يافته هاي اين پژوهش هيچگونه ارتباطي را بين سن يائسگي و عوامل بررسي شده (شامل سن اولين قاعدگي، مصرف قرصهاي جلوگيري از حاملگي و مصرف سيگار) نشان ندادند. براي بررسي ارتباط سن يائسگي و قرصهاي جلوگيري از حاملگي از آزمون t و براي مطالعه رابطه يائسگي با اولين قاعدگي و سيگار از آزمون ANOVA استفاده شد (به ترتيب،(P=1.5, P=0.494, P=0.424 . متداولترين علايم مرتبط با يائسگي، به ترتيب شامل وجود ترشحات واژن، خونريزي بعد از يائسگي، كاهش ميل جنسي، استئوپروز، تحريك پذيري، اضطراب، بيخوابي و گرگرفتگي بودند.نتيجه گيري: زنان شهر تبريز از سن يائسگي نسبتا پايين برخوردار هستند و اكثرا در مورد اين پديده نگرش منفي دارند. دو گروه قبل و بعد از يائسگي در مقايسه با هم، اختلاف آماري معني داري را از نظر نگرش مثبت و منفي به اين پديده نشان نداند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قندچیلر، ن.، و خامنه، س.، و شهام فر، ج.، و جعفری شبیری، م. (1382). نگرش زنان در مورد یائسگی و عوامل مرتبط با آن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 37(60), 54-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195Vancouver : کپی

قندچیلر ناهید، خامنه سعید، شهام فر جعفر، جعفری شبیری مهری. نگرش زنان در مورد یائسگی و عوامل مرتبط با آن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1382 [cited 2022August16];37(60):54-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195IEEE : کپی

قندچیلر، ن.، خامنه، س.، شهام فر، ج.، جعفری شبیری، م.، 1382. نگرش زنان در مورد یائسگی و عوامل مرتبط با آن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 37(60), pp.54-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 733 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی