برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

راهكارهاي بهبود نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي (مطالعه موردي: پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 

تحقيق حاضر به منظور بررسي و تحليل راهكا رهاي بهبود نگرش دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران نسبت به شغل كشاورزي انجام گرديد. روش تحقيق توصيفي، همبستگي است. جامعه آماري آن دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بود (3143 نفر) كه با استفاده از نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب و آماره كوكران،‏ 218 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي محقق ساخته بود که روايي محتوايي آن با استفاده از نظر پانل متخصصان تاييد گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ نشان داد كه پرسشنامه تحقيق از پايايي مطلوبي برخوردار است. نتايج حاكي از آن بود كه 97 درصد از دانشجويان داراي نگرش مثبت نسبت به شغل كشاورزي بودند و علاقه فردي، كسب درآمد و منزلت اجتماعي به ترتيب از عوامل با اولويت بالا در انتخاب شغل توسط آنها محسوب شد. نتايج تحليل عاملي نشان داد كه هشت عامل تحت عناوين تحول در نظام آموزش عالي كشاورزي، بهبود كيفيت آموزشي و توسعه اشتغال تيمي، راهكارهاي تشويقي – ترغيبي، حمايت هاي شغلي- سياسي، توسعه و تقويت تشكل هاي غيردولتي اشتغال زا، توسعه حرفه اي شاغلان بخش كشاورزي، توسعه به كارگيري فناوري اطلاعات در آموزش كشاورزي و صنعتي شدن بخش كشاورزي با تبيين 66 درصد از واريانس كل به عنوان راهكارهاي بهبود نگرش دانشجويان ن بت به شغل كشاورزي شناسايي و استخراج شدند. تحول در نظام آموزش عالي كشاورزي با بيشترين مقدار ويژه و واريانس كل مهمترين عامل در اين زمينه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی